Præmaturitet

Præmaturitet er et udtryk for for tidlig fødsel og de komplikationer der kan komme heraf.

Ætiologi

 • I de fleste tilfælde er årsagen ukendt.
 • Risikofaktorer for præmaturitet er tidligere præterm fødsel, flerfoldsgraviditet, keglesnit, sygdom hos fosteret, meget ung eller meget gammel gravid, UVI, vaginalinfektion, kronisk sygdom hos moderen, IUGR, stress og tungt fysisk arbejde.

Diagnose & udredning

 • Definition: Præmaturitet defineres som et barn født før GA 37+0. Hvis barnet er født før 32+0 kaldes det meget præmatur, før 28+0 ekstremt præmaturt. Et barn førdt før 22+0 uden livstegn registreres som en abort.

Behandling

 • Ved truende præterm fødsel har man nogle gange mulighed for at give ve-hæmmende medicin. Der gives også glukokortikoider for at stimulere fosterets produktion af surfaktant, for at mindske risiko for respiratorisk distress syndrom (RDS). Dette gives ved truende præterm fødsel før uge 34, og gives 48 timer inden fødslen.
 • Præmature har særlig risiko for hypotermi, fordi de har tynd hud og relativ stor overflade ift. vægten. Herudover har de også kun sparsomt subkutant væv. Hypotermi forebygges ved at holde barnet varmt. Hypotermi kan medføre øget iltforbrug (hypoksi, aciodose), øget energiomsætning (hypoglykæmi, dårlig trivsel), øget kapillærpermeabilitet (ødemer, hypovolæmi), bradykardi, apnøtendens, mathed, hypotoni og RDS pga. hæmmet produktion af surfaktant.
 • Det præmature barn har risiko for hypoglykæmi, og dette forebygges med early feeding og kontrol af BS på neonatalafdelingen.
 • Før uge 34-35 er der ofte umoden sutte- og synkerefleks, hvorfor disse børn skal have sondeernæring. Kan de ikke tåle det, skal de have parenteral ernæring. Enteral ernæring nedsætter dog risikoen for at få NEC.
 • Det præmature barn har øget risiko for apnø, og kan derfor overvåges med apnøalarm. Hvis barnet får apnø behandles det med let berøring, CPAP, koffeincitrat og evt. respirator.

Komplikationer

 • Præmaturitet øger risikoen for mange komplikationer, hvoraf kun nogle nævnes her.
 • Barnet kan få RDS hvis det har slugt grønt fostervand eller har fået hypotermi.
 • Barnet kan få ROP såfremt iltkoncentrationer har været for høje, grundet abnorm dannelse af blodkar i retina.
 • Præmature børn har øget risiko for pneumothorax, der behandles med lungedræn.
 • Der er øget risiko for bronkopulmonal dysplasi (BPD), hvilket behandles med respirator, CPAP og ilttilskud.
 • Der er risiko for skader i CNS, herunder intraventrikulær hæmoragi eller periventrikulær leukomalaci.
 • Der er risiko for senkomplikationer i form af cerebral parese, indlæringsvanskeligheder, opmærksomhedsforstyrrelser, høre- og synsnedsættelser, lille højde m.m.

Sidst opdateret 23. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *