Neonatal sepsis

Neonatal sepsis er sepsis der opstår inden for 5 dage efter fødslen (early onset) eller inden for barnets første 4 leveuger (late onset).

Ætiologi

  • Tidligere skyldtes neonatal sepsis især gruppe A streptokokker (GAS), hvor både mor og barn døde og så blev bakterierne spredt videre til andre fødsler, fordi lægen deltog i flere fødsler bagefter. Senere er det især gruppe B streptokokker (GBS), hvor 5-35% af alle gravide er koloniseret. Cirka 40-70% af de koloniserede vil overføre det til fosteret under fødslen. En mindre del af de fostre bliver så syge.
  • Man kan også have E. coli, S. aureus, koagulasenegative stafylokokker og listeria monocytogenes.

Diagnose

  • Symptomer er abnorm temperatur regulering, respiratorisk distress, tachykardi, påvirket cirkulation og GI-symptomer. 
  • Børn har ikke nødvendigvis CNS-symptomer, men kan godt have meningitis alligevel. Hvis man har et barn der er tydelig septisk, skal man derfor udføre lumbalpunktur på et tidspunkt i forløbet, hvor man stadig kan se forandringer. Hvis man har et barn med dårlig cirkulation, vil man ikke på det tidspunkt udføre lumbalpunktur, men i stedet igangsætte behandling og så lave lumbalpunktur senere, for at se om der er celletalsforhøjelse. Selvom der er givet antibiotika, har det stadig stor betydning for antibiotikavalg, varighed og dosering af behandlingen. Det er altså ikke ligegyldig om man har sepsis med meningit eller sepsis uden meningit.

Behandling

  • Som ved sepsis.

Sidst opdateret 23. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *