Polymyalgia rheumatica

Polymyalgia rheumatica er en ledlidelse der ses hos ældre og giver polyartralgi med morgenstivhed og forhøjet akutfaserespons.

Ætiologi

 • Forekomst: Rammer 50-700 personer pr. 100.000 pr. år.
 • Forekommer kun hos ældre over 50 år.
 • Ukendt ætiologi

Diagnose & udredning

 • Diagnose: Der ses smerter i flere led (polyartralgi) gennem over 2 uger hos en person over 50 år med morgenstivhed og forhøjet CRP og SR. Der er tale om en udelukkelsesdiagnose.
 • Paraklinik: Blodprøver vil vise SR>40 og forhøjet CRP, typisk 30-80. Normal SR og forhøjet CRP kan forekomme.
 • Ved tvivl om tilstanden kan den bekræftes ved PET/CT.

Behandling

 • Behandling er langvarig steroid. Husk calcium og d-vitamin samt DEXA-scanning, obs osteoporose. BS og BT bør monitoreres under behandlingen.
 • Startdosis Prednisolon er 10-25 mg dgl.
 • Nedtrapning påbegyndes 2-4 uger efter opstart af behandling. Her reduceres dosis med 10% hver 2. uge indtil 10 mg dgl.
 • Herefter reduceres dosis med 1,25 mg hver 4. uge, så længe patienten er i klinisk remission.
 • Prednisolondosis bør kun øges såfremt der er både typiske symptomer og typisk stigning i SR og CRP.
 • Behandlingsvarighed er typisk 1-2 år, men et kronisk forløb kan forekomme hos nogle patienter.

Referencer

 1. Polymyalgia rheumatica (Lægehåndbogen)
 2. Kæmpecellearterit & polymyalgia reumatika (Dansk selskab for rheumatologi)
 3. Brocklehurst’s Textbook of Geriatric Medicine and Gerontology – Arthritis

Sidst opdateret 19. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *