Mild cognitive impairment (MCI)

Mild cognitive impairment (MCI) er en let kognitiv svækkelse der kan ses med alderen hos mange, men er ikke egentlig demens og opfylder ikke diagnostiske kriterier for dette.

Ætiologi

  • MCI er et form for forstadie til demens, men ikke alle vil udvikle demens. Man kan ikke forudsige hvem der vil udvikle demens.

Diagnose & udredning

  • Diagnose: De mentale funktioner er mere svækkede end normalt for alderen, men personen er ikke dement, og den basale praktiske funktionsevne i hverdagen er ikke påvirket.
  • NIA-AA kriterier: Bekymring om fald i funktionsniveau + Svækkelse inden for nogle kognitive domæner (hukommelse, eksekutiv funktion, opmærksomhed, sprog og visuelt-rumlige færdigheder) + Stort set intakt selvhjulpen og funktionsniveau + Ikke dement.

Behandling

  • Der er ikke evidens for behandling med hverken kolinesterasehæmmere eller memantin ved MCI.
  • Man skal følge pt. med MCI mhp. om de senere kan udvikle Alzheimers demens.

Referencer

  1. Mild Cognitive Impairment (Videncenter for demens)
  2. NIA-AA kriterier for MCI

Sidst opdateret 19. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *