Otitis media

Akut Otitis Media er en infektion i mellemørets slimhinde.

Forekomst

 • 70% børn under 2 år har haft mellemørebetændelse, 80% har haft inden skolestart.

Ætiologi

 • Otitis Media kan skyldes infektion med bakterier eller vira.
 • I de fleste tilfælde skyldes bakteriel infektion pneumokokker (40-50%), H. influenzae (20-25%), Moraxella Catarrhalis (10%) eller Gruppe A Streptokokker (5%).
 • Anatomiske ændringer af tuba auditiva har betydning for risikoen for at få otitis media.

Diagnose & udredning

 • Diagnosticeres klinisk udfra anamnese og typiske fund ved otoskopi og tympanometri.
 • Der ses øresmerter, typisk efter en forkølelse, hvor barnet tager sig til øret. Påvirket almentilstand, feber og evt. nedsat hørelse. Forværring om natten og i liggende stilling.
 • Ved spontan perforation løber der pus ud af øret.
 • Trommehinde er fremadbulet, ofte rød, gul og uklar, hvilket kan erkendes ved otoskopi.
 • Tympanometri vil vise nedsat bevægelighed af trommehinden.
 • Måling af infektionstal har ikke klinisk betydning.
 • Ved indikation for antibiotika kan vælges Ciloxan øredr. 4 dr. 2 gange dgl. i det inficerede øre. Børn skal have 3 dr. 2 gange dgl.
 • Ved behov for systemisk antibiotika kan vælges Phenoxymethylpenicillin tabl. 1 mill. IE x 3 dgl. i 5 dage. Til børn vælges 50 mg/kg p.o.

Behandling

 • Behandlingen af ukompliceret otitis media hos børn > 6 mdr. bør primært være smertestillende (Paracetamol), da infektionen svinder hos 80 % af børnene efter få dage uden brug af antibiotika.
 • Børn < 6 mdr. bør altid behandles med antibiotika.
 • Børn med øreflåd og påvirket almen tilstand bør som hovedregel behandles med antibiotika.
 • Børn med dræn og vedvarende øreflåd > 3 dage (upåvirket almentilstand) bør behandles med antibiotika lokalt frem for systemisk (ciprofloxacin øredråber).
 • Som antibiotika anvendes Phenoxymethylpenicillin 1 mill. IE x 3 i 5-7 dage til voksne og Phenoxymethylpenicillin 50 mg/kg fordelt på 3 doser i 5-7 dage.
 • Ved penicillinallergi kan anvendes Roxithromycin 150 mg x 2 i 5-7 dage eller Clarithromycin 500 mg x 2 i 5-7 dage.
 • Overvej at anvende detumiscerende næsespray (Otrivin/Otrivin Junior) til lindring af symptomer.

Differentialdiagnoser

 • Sekretorisk Otitis Media
 • Ekstern ørebetændelse

Data

 • Synonymer: Mellemørebetændelse, Akut Otitis Media, Purulent Otitis Media, Bakteriel Otitis Media, Viral mellemørebetændelse, Viral Otitis Media.
 • ICD-10: H65, H66
 • ICPC-2: H71

Referencer

Akut mellemørebetændelse (Lægehåndbogen)


Sidst opdateret 23. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *