Nondescensus testis

Nondescensus testis er en tilstand, som ses hos drengebørn, hvor testis mangler eller er ektopisk. 

Forekomst

  • Det forekommer i ca. 2% af alle mature fødsler og i ca. 20% af de præmature fødsler

Ætiologi

  • Ukendt ætiologi.

Diagnose & udredning

  • Drenge med nondescensus testis har som hovedregel ingen symptomer, men kan få problemer med infertilitet eller malignitet senere i livet, hvis tilstanden ikke bliver behandlet.
  • Er testiklen ikke descenderet inden sjette levemåned, bør patienten henvises mhp. kirurgisk behandling inden 12. levemåned

Behandling

  • Inden 6. levemåned ses an, herefter henvisning til kirurgisk behandling.

Data

  • Synonymer: Manglende testikler.

Referencer


Sidst opdateret 23. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *