Myokardit

Myokardit er en tilstand hvor der ses inflammation i myokardiet.

Ætiologi

 • Skyldes ofte infektion, toksisk påvirkning eller immunologisk medieret påvirkning af myokardiet.
 • Inddeles i infektiøse, autoimmune og idiopatiske typer.
 • Der er tale om en immunologisk reaktion på infektion, og sjældent infektiøs spredning til myokardiet.
 • Ved infektiøs årsag, er årsagen oftest virus og ikke bakterier.
 • Hos immunsupprimerede kan årsag være svampeinfektion eller parasitinfektion.
 • Myokardit fører til kardiel dysfunktion.
 • Ofte subklinisk, men i sjældne tilfælde fulminant hjertesvigt. Der kan ses pumpesvigt og arytmier.
 • Tilstanden er oftest reversibel, men der kan ses kronisk myokardit efterfølgende.

Diagnose & udredning

 • Definition: Inflammation i myokardiet.
 • Diagnose: Udfra klinik og kardiel dysfunktion på ekko.
 • Myokardit bør mistænkes hos yngre, specielt mænd, som fremstår med kardial sygdom uden sikker forklaring, som f.eks. hjertesvigt, hjerteinfarkt, hjertearytmier inklusiv ekstrasystoler, ventrikulær takykardi og overledningsforstyrrelser.
 • Den definitive diagnose kan stilles ved biopsi, men det kan være falsk negativ.
 • Symptomer: Kan variere fra lymfadenopati og uspecifikke influenzalignende symptomer, til akut hjertesvigt med lungeødem eller pludselig død. Hyppige symptomer er hurtig puls og ved samtidig perikardit brystsmerter.
 • Paraklinik: Ofte CRP forhøjelse og let forhøjelse af TnT.

Behandling

 • Ofte understøttende behandling, men i mange tilfælde kræves ingen behandling.
 • Der anvendes typisk Ibuprofen mod smerter.
 • I nogle tilfælde anvender man Colchichin.

Komplikationer

 • Myokardit er en af de tre hyppigste årsager til pludselig død hos unge raske mennesker.

Referencer


Sidst opdateret 22. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *