Muraltrombe

En muraltrombe er en trombe der sidder fast på karvæggen eller hjertekamre.

Ætiologi

 • Kan dannes efter et myokardieinfarkt, AFLI eller ved endokardit.
 • Post MI dannes tromben ofte i vestre ventrikel. Dette skyldes nedsat venstre ventrikelfunktion.
 • Ellers er en mural trombe oftest tilstede i descenderende aorta, og mindre hyppigt i arcus aorta eller abdominal aorta.
 • Risikoen for dannelse af trombe fremgå ved Virchow’s triade: Hyperkoagulopati, hæmodynamiske ændringer (stase eller turbulens) og endothel skade.

Diagnose & udredning

 • Diagnose: Påvises ved ekko, evt. TEE.
 • MR hjerte kan mest sikkert detektere en muraltrombe.
 • Nogle gange er en muraltrombe et tilfældigt fund på en CT thorax.
 • Ekko: Bør udføres ved fund af muraltrombe.

Behandling

 • Behandles med AK-behnadling, typisk Marevan. Der behandles med AK-behandling mindst i 3 måneder, og afhængig af opfølgende ekkokardiografi kan dette forlænges. Hvis tromben her stadig er tilstede, forlænges typisk 1 år. Tilkommer der senere ny muraltrombe, overvejes livslang AK-behandling.
 • Oftest bridges med Fragmin når pt. startes op i Marevan. Fragmin kan seponeres når INR>2.
 • NOAK virker formentlig også ved muraltromber, men er ikke anvendt i udstrakt grad endnu.

Komplikationer

 • Ved ubehandlet muraltrombe i ve. ventrikel er det risiko for embolisering til hjernen (apopleksi). Der kan også ses embolisering til perifære ekstremiteter, hvilket kan føre til amputation.
 • Risikoen for apopleksi fra muraltrombe under AK-behandling er meget lav (under 1,5% pr. år).

Referencer

 1. Kardiel embolikilde (Cardio.dk)
 2. Left ventricular thrombus after acute myocardial infarction (UpToDate)
 3. Mural Thrombi (Stat pearl)
 4. Konsensus kardiel embolikilde udredning

Sidst opdateret 5. juni 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *