Multiple endokrine neoplasier (MEN)

Multiple endokrine neoplasier (MEN) er en gruppe syndromer der giver benigne og evt. maligne neoplasier forskellige steder.

Ætiologi

  • Inddeles i MEN-1, MEN-2a og Men-2b.
  • Ved MEN-1 ses hyperplasi i parathyroidea, endokrine pankreas/duodenum tumorer, hypofysetumorer og evt. lipomer, adrenocortical hyperplasi eller adenomer, carcinoider.
  • Ved MEN-2a ses medullære thyroidea cancer hos 90%, hyperparathyroidea hos 10-35%, fæokromocytom hos 50% og evt. gastrointestinale eller mukøse ganglioneuromer.
  • Ved MEN-2b ses medullære thyroideacarcinomer hos 90%, gastrointestinale eller mukøse ganglioneuromer hos over 90%, fæokromocytom hos 50% og evt. marfanoidt udseende.
  • Arvegangen er autosomal dominant.

Diagnose & udredning

  • Stilles ved fund af de omtalte neoplasier.

Behandling

  • Målet med behandlingen er at reducere morbiditet og mortalitet.

Referencer


Sidst opdateret 22. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *