Mikroalbuminuri

Mikroalbuminuri er en forhøjelse af albumin i urinen, som er en vigtig prognostisk faktor for udvikling af hjertekarsygdomme, diabetisk nefropati, retinopati og neuropati.

Ætiologi

  • Mikroalbuminuri er en prognostisk faktor for udvikling af hjertekarsygdomme, diabetisk nefropati, retinopati og neuropati.
  • Kan skyldes flere forskellige ting, men nedsat nyrefunktion kan føre til større udskillelse af Albumin i urinen.

Diagnose & udredning

  • Albumin/creatinin ratio bestemmes i morgenurin. For at stille diagnosen mikroalbuminuri kræves mindst 2 forhøjede værdier taget med 1 til 12 ugers interval.
  • En urinprøve fra et andet tidspunkt kan anvendes som screeningsprøve.
  • Fejlkilder til forhøjet albumin i urinen er stor fysisk aktivitet indenfor de seneste 24 timer, urinvejsinfektion, feber og hjerteinsufficiens.
  • Diagnostiske kriterier for mikroalbuminuri:
U-albumin/kreatinin ratioDøgnurinSpoturin
Normal albumin< 30 mg/g< 30 mg/døgn< 20 mg/l
Mikroalbuminuri (moderat albuminuri)30-299 mg/g30-299 mg/døgn20-199 mg/l
Klinisk proteinuri (Svær albuminuri/makroalbuminuri)≥ 300 mg/g≥ 300 mg/døgn≥ 200 mg/

Behandling

  • Behandles med angiotensin II blokker eller ACE-hæmmer. Målet for BT < 130/80 mmHg.
  • Overvej Statiner og ASA da mikroalbuminuri er prognostisk faktor for hjertekarsygdomme.
  • Patienter med mikroalbuminuri bør undersøges for progression af diabetisk nyresygdom i starten med måneders interval, efterfølgende mindst en gang om året med måling af U-albumin/kreatinin ratio, elektrolytter og eGFR.
  • Patienter med mikroalbuminuri, der progredierer til makroalbuminuri trods behandling med ARB eller ACE-hæmmer, henvises til endokrinolog eller nefrolog.

Referencer


Sidst opdateret 24. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *