Mitralstenose

Mitralstenose er en form for hjerteklapsygdom.

Ætiologi

  • Skyldes næsten altid Gigtfeber.

Diagnose & udredning

  • Definition: Forsnævring af mitralostiet som forhindrer blodstrømmen fra venstre atrium til venstre ventrikel (Lægehåndbogen).
  • Diagnose: Ved ekkokardiografi.
  • Symptomer: Kan være asymptomatisk i mange år. Med tiden udvikles funktionsdyspnø.
  • Ekko: Vil vise obstruktion af blodstrømmen gennem mitralklappen.
  • St.c.: Kraftig anden hjertelyd med åbningsklik og lavfrekvent diastolisk mislyd tydeligst ved apex cordis.
  • EKG: Vil ofte vise AFLI og højresidig akse. Dette er et specifikt, men ikke sensitivt fund.

Behandling

  • I første omgang overvåger man sygdommen. I sidste ende klapkirurgi.
  • Ved AFLI gives AK-behandling med Marevan, ikke NOAK.
  • Kirurgi bør overvejes hos patienter, hvor diagnosen er stillet ved ekkokardiografi, og som har dyspnø sv.t. NYHA klasse 2 eller højere. Desuden ved nyopstået atrieflimren eller tidligere emboli.

Referencer


Sidst opdateret 22. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *