LUTS

LUTS står for Lower uninary tracts symptoms og er et udtryk for stærk vandladningstrang, hyppig vandladning med små portioner, natlige vandladninger, smerter ved blærefyldning og inkontinens.

Forekomst

 • Hyppigheden stiger med alderen.

Ætiologi

 • Hos mænd hyppigt prostatahypertrofi.

Diagnose & udredning

 • Symptomer er stærk vandladningstrang, hyppig vandladning med små portioner, natlige vandladninger, smerter ved blærefyldning og inkontinens.
 • Udredes med urinstix, evt. D+R og blodprøver for væsketal og PSA. Alle mænd med LUTS bør have målt PSA
 • DAN-PSS-skema kan evt. udfyldes. DAN-PSS score på <8 er lette symptomer, på 8-19 er moderate symptomer og >19 er svære symptomer.
 • Væske- og vandladningsskema kan udfyldes
 • Ved urinstix med hæmaturi og LUTS hos mænd > 60 år henvises i kræftpakkeforløb.
 • Ved forhøjet PSA og LUTS eller suspekt rektaleksploration henvises på mistanke til prostatakræft.

Behandling

 • Hvis urinstix blank, kreatinin og PSA normal, rektaleksploration uden mistanke til prostatacancer kan medicinsk behandling forsøges. Førstevalg er Tolterodin (har generelt tilskud). Ved ældre kan vælges Betmiga (med klausuleret tilskud) der har færre antikolinerge bivirkninger. Hos mænd kan overvejes Cialis.
 • Ved store natlige vandladninger uden obstruktion kan behandling med desmopressin forsøges.
 • Ved svære tilfælde kan overvejes kirurgi.

Data

 • Synonymer: Lower uninary tract symptoms, Nedre urinvejssymptomer

Referencer


Sidst opdateret 23. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *