Levercoma

Levercoma er somatisk delir som følge af leverinsufficiens. Kaldes også Hepatisk encephalopati.

Ætiologi

 • HE er et organisk delir, der viser sig som neurologisk og psykiatriske symptomer med ændret kognition, adfærd og motorik. Er oftest fuldt reversible.
 • Udløsende faktorer er Infektion, Obstipation, Gastrointestinal blødning, Dehydrering (inkl. diuretika overdosering), Elektrolytforstyrrelser, Sedativa (morfin, benzodiazepiner).

Diagnose & udredning

 • Diagnosticeres klinisk ved delirsymptomer hos pt. med leverinsufficiens.
 • Karakteriseres i 4 grader:
  • Grad 1: Personlighedsforstyrrelser med ændret søvnrytme, uro, eufori, konfusion, evt. hyperrefleksi. Kaldes Minimal hepatisk encephalopati (MHE), og erkendes sjældent uden psykometriske tests (eller fra de pårørende)
  • Grad 2: Tiltagende konfusion, sløvhed, forlænget intellektuel og motorisk reaktionstid.
  • Grad 3: Tiltagende sløvhed, kan vækkes, svækkede reflekser/arefleksi, reagerer på smertestimuli.
  • Grad 4: Coma, reagerer ikke på smertestimuli.
 • West-Haven klassifikation:
 • Paraklinik: INR er som regel forhøjet. ALAT kan være normal.
 • P-ammonium kan bruges. Normal værdi udelukker normalvis hepatisk encephalopati (dvs. ingen shunting) og bør føre til revurdering af diagnosen. Forhøjet værdi kan være forårsaget af årsager (medicin (paracetamol, NSAID etc.), porta-cava anastomoser, rygning fysisk aktivitet). Så brug den som D-dimer, hvor negativ prædiktiv værdi er høj.

Behandling

 • Behandling af den udløsende årsag.
 • Laktulose er førstevalg til forebyggelse og behandling af alle patienter. Doseres individuelt, men kan opstartes med f.eks. 20-30 ml hver anden time indtil patienten har 2-3 løse afføringer/døgn (ved allerede gang i maven, startes med f.eks. 20ml x 3). Laktulose kan evt. gives rektalt i form af af 100 ml laktulosemixtur i 500 ml glukose. Når effekten er opnået fortsættes med 15-30 ml 3-4 gange dagligt afhængig af effekt.
 • Thiamin og B-combin i.v. gives til alle.
 • Overvej korrigering af hyponatriæmi, hvis under 125.
 • Opstart ernæringsterapi.
 • Giv Magnesium og Zinktilskud til alle.
 • Ved forhøjet INR, da Konakion 10 mg x 1 i 3 dage.
 • Seponer PPI, da det kan give levercoma, med mindre der er en god indikation.
 • Ved udskrivelse da opfølgning i gastromedicinsk amb. efter 4 uger.

Referencer

 1. Hepatisk encephalopati/Levercoma (SHS)
 2. Goh ET, Andersen ML, Morgan MY, Gluud LL. Flumazenil versus placebo or no intervention for people with cirrhosis and hepatic encephalopathy. Cochrane Database Syst Rev. 2017 Aug 10;8(8):CD002798. doi: 10.1002/14651858.CD002798.pub4. PMID: 28796283; PMCID: PMC6483298.

Sidst opdateret 4. juni 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *