Kroniske mavesmerter

Kroniske mavesmerter er abdominalia der har varet mindst 6 uger.

Ætiologi

 • Cirka 50% er funktionelle.
 • De øvrige kan skyldes organiske årsager eller farmako-fysiologiske årsager.
 • Organiske årsager kan være GERD, ulcus, colon irritable, laktoseintolerans, pankreatit, tarmiskæmi, inflammatorisk tarmsygdom eller malignitet.
 • De farmako-fysiologiske årsager er typisk fra salicylater, NSAID, alkohol, fødeindtag, menses, defækation eller stress.
 • De hyppigste årsager er Colon Irritable, Refluxsygdom ( GERD), Øvre Dyspepsi herunder Funktionel Dyspepsi, Psykogene Mavesmerter.

Diagnose & udredning

 • Udredes med anamnese inkl. kost, alarmsymptomer, provokerende faktorer, objektiv undersøgelse.
 • Paraklinik: CRP, albumin, Hb, amylase, basisk fosfatase, bilirubin.
 • Alarmsymptomer: Feber, Vægttab, Anæmi, Ændrede afføringsvaner i > 4 uger, Dysfagi (synkebesvær), Blødning, Icterus, Udfyldning eller Ascites.
 • Ikke alarmsymptomer: Kvalme, Ructus, Pyrosis, Smerter i epigastriet, Meteorisme, Borbyrygmi, Kneb, Konstant vekslende afføringsmønster.

Behandling

 • Afhænger af årsag

Referencer

 • Mavesmerter i almen praksis

Sidst opdateret 22. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *