Knæartrose

Knæartrose er slidgigt i knæet, der kan give hævelse, smerter, stivhed og bevægeindskrænkninger.

Forekomst

 • Radiologiske artroseforandringer ses hos 1/3 af alle ældre over 75 år, men kun 1/3 af disse har symptomer.
 • Symptomgivende artrose ses hos 4% mænd og 8% kvinder.

Ætiologi

 • Ved knæartrose sker der degenerative forandringer i knæleddet, hvor brusken primært afficeres efterfulgt af forandringer af synovialis og knoglerne.
 • Man skelner mellem primær og sekundær knæartrose. Sekundær knæartrose kan komme af traume, infektion, overvægt.

Diagnose & udredning

 • Knæartrose er en klinisk diagnose, der stilles udfra en samlet vurdering af risikofaktorer, symptomer og objektive fund. Det er ikke nødvendigt med rtg. knæ for at kunne stille diagnosen.
 • Det hyppigste symptomer er smerte, stivhed i knæet, bevægeindskrænkninger og evt. hævelse. Artrosetriaden er igangsætningssmerter, smerterne lindres ved bevægelse og forværres igen ved større belastning.
 • Objektive fund er krepitation, bevægeindskrænkning, knoglefortykkelse og hævelse af leddet.
 • Blodprøver tages ofte for at udelukke reumatiske lidelser og krystal artrit.
 • Rtg. knæ vil vise reduceret ledspalte, subkondral sklerose, osteofytter, subkondrale knoglecyster og fejlstilling i leddet. Rtg. knæ tages primært mhp. verificering af den kliniske diagnose bør foreligge før tilbud om knæalloplastik.

Behandling

 • Træning, fysioterapi og smertestillende er den primære behandling.
 • Som smertestillende kan vælges Paracetamol, NSAID eller Opoider.
 • Ved overvægt, da vægttab.
 • Ved udtalte smerter og store begrænsninger i daglige aktiviteter, da kan kirurgi overvejes. Der skal foreligge rtg. knæ til verifikation af diagnosen inden.

Differentialdiagnoser

 • Hofteartrose der stråler ned i knæet
 • Bursit eller tendinit i knæet
 • Degenerative forandringer med ruptur i menisken

Data

 • Synonymer: Slidgigt i knæet, gonartrose, osteoarthritis, knæledsartrose

Referencer


Sidst opdateret 23. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *