Inkompensation

Inkompensation, inkompensatio cordis eller lungestase er et udtryk for overhydrering i forbindelse med hjertesvigt.

Ætiologi

 • Skyldes hjertesvigt.

Diagnose & udredning

 • Diagnose: Stilles klinisk ved perifære ødemer, lungestase, vægtøgning, respirationsinsufficiens.
 • Rtg. thorax: Lungestase.
 • UL af lunger: Diffus interstitiel syndrom (Multiple B-linjer i mindst 2 zoner bilateralt.
 • Ekko: Tegn til venstre eller højresidig hjertesvigt.
 • Objektivt. Crurale ødemer, evt. pitting ødem.
 • Hvis systolisk BT < 80 bør mistænkes mulig kardiogent shock.
 • Overvej a-gas ved iltbehov.

Behandling

 • Væskerestriktion, Vanddrivende medicin.
 • Forsøg med Furosemid 40-80 mg i.v. Som regel skal tabl. Furosemid skiftes til i.v. Furosemid.
 • Væskerestriktion på 1,5 L væske per døgn.
 • Iltterapi ved behov for dette.
 • KAD hvis behov for meget vanddrivende medicin.
 • Fortsæt som udgangspunkt behandling med AZE-hæmmer, angiotensin II blokkere og betablokkere, undtagen ved svær nyrefunktionspåvirkning, hyperkaliæmi, svær hypotension eller behov for inotropi, hvor dette pauseres.
 • CPAP er godt til pt. med inkompensation.

Referencer

A. Generelle referencer

 1. Akut hjertesvigt (Cardio.dk)

B. Studier

 1. Felker GM, Lee KL, Bull DA, Redfield MM, Stevenson LW, Goldsmith SR, LeWinter MM, Deswal A, Rouleau JL, Ofili EO, Anstrom KJ, Hernandez AF, McNulty SE, Velazquez EJ, Kfoury AG, Chen HH, Givertz MM, Semigran MJ, Bart BA, Mascette AM, Braunwald E, O’Connor CM; NHLBI Heart Failure Clinical Research Network. Diuretic strategies in patients with acute decompensated heart failure. N Engl J Med. 2011 Mar 3;364(9):797-805. doi: 10.1056/NEJMoa1005419. PMID: 21366472; PMCID: PMC3412356.

Sidst opdateret 19. juli 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *