Hypertrofisk kardiomyopati

Hypertrofisk kardiomyopati er en form for kardiomyopati, hvor der ses hypertrofi af venstre ventrikel, hvilket fører til diastolisk dysfunktion.

Ætiologi

  • Forekomst: Den hyppigste årsag til pludselig hjertedød blandt unge mennesker og idrætsudøvere. Forekommer ca. halvt så ofte som dilateret kardiomyopati.
  • Det er en arvelig sygdom.
  • Ved hypertrofisk kardiomyopati ses uforklaret hypertrofi af venstre ventrikel, hvilket fører til diastolisk dysfunktion. Dette giver trykforhøjelse i venstre atrium og lungekredsløb med ledsagende dyspnø og tendens til atrieflimmer.

Diagnose & udredning

  • Definition: Uforklaret hypertrofi af venstre ventrikel på > 15 mm i tykkelse.
  • Diagnose: Stilles ved ekkokardiografi.
  • EKG: Ved venstre hypertrofi ses V6 meget positiv, V1+V6 > 35 mm og V5/V6 > 27 mm. Ved højre hypertrofi ses V1 meget positiv.

Behandling

  • Asymptomatiske tilfælde følges på specialafdeling.
  • Medikamentel behandling, ICD, kirurgisk behandling og radio-frekvens ablationsbehandling kan anvendes.
  • Ved asymptomatisk hypertrofisk kardiomyopati hos unge bør kraftige anstrengelser frarådes. De bør således ikke deltage i konkurrenceidræt, som udsætter dem for store fysiske belastninger.

Referencer


Sidst opdateret 22. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *