Hypotermi

Hypotermi er betegnelsen for lav kropstemperatur.

Ætiologi

 • Der skelnes mellem primær og sekundær hypotermi, hvor sidstnævnte er som følge af infektion, hypoglykæmi, hypotyrodisme, forgiftning eller andre tilstande.
 • Ethanol giver perifær vasodilatition og reduceret kropslig reaktion på kulde.
 • Ældre har nedsat kuldesensibilitet og reduceret varmeproduktion.
 • Børn har relativ kropsoverflade ift. vægt og dermed større varmetab, desuden dårligere evne til varmeproduktion og mindre udviklet temperaturregulering.
 • Cerebral påvirkning, fx. hjerneblødning, kan give hypotermi.
 • Hypotermi kan skyldes hypoglykæmi (og hypoglykæmi kan skyldes hypotermi).

Diagnose & udredning

 • Diagnose: Udfra kropstemperatur < 35 grader.
  • Let hypotermi 34-35 grader
  • Moderat hypotermi 30-33 grader
  • Svær hypotermi < 30 grader
 • Objektivt: Mild hypotermi kan give takypnø, takykardi og hyperventilation. Moderat hypotermi kan give bradykardi og CNS påvirkning. Svær hypotermi kan give hypotension og hjertesvigt, manglende reflekser og koma.
 • EKG: Sinusbradykardi, forlænget PR-interval og fish hook tegn specielt i de prækordiale afledninger. Der kan også ses atrieflimmer.
 • Paraklinisk: Hypoglykæmi, Trombocytopeni, Metabolisk acidose er hyppigt. Leukocytter er upålidelige under hypotermi. Under opvarmning kan der opstå elektrolytforstyrrelser, specielt se-kalium.

Behandling

 • Langsom opvarmning, da risiko for arytmier ved for hurtig opvarmning. Der opvarmes 0,5-1 grad pr. time. Ved hypotension eller arytmier skal opvarmning dog ske hurtigst muligt.
 • En død er ikke død før han er varm og død. Genoplivning indtil T>35 grader.
 • Varme infusionsvæsker.
 • Betablokkere er kontraindicerede og bikarbonat anbefales ikke. Antiarytmika virker ikke.
 • Ventrikelflimmer er ofte behandlingsresistent indtil T>35 grader.
 • Ekstrakorporal opvarmning er mest effektivt, hvilket udføres med hjertelungemaskine eller hæmodialyse.

Referencer


Sidst opdateret 22. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *