Højtrykslungeødem

Højtrykslungeødem er en form for akut hjertesvigt.

Ætiologi

 • Man bør altid lede efter årsagen til akut hjertesvigt og dermed højtrykslungeødem.
 • Lungeødem skyldes et højt fyldningstryk og afterload.

Diagnose

 • Diagnose: Mistanke til højtrykslungeødem bør fås ved højt BT og vejrtrækningsbesvær. Diagnosen bekræftes ved stase på rtg. thorax og evt. diffus interstitiel syndrom på FLUS.
 • Højtrykslungeødem er en form for varm og våd akut hjertesvigt.
 • Symptomer: Svær vejrtrækningsbesvær. Rallende respiration. Hvidligt opspyt. Symptomer forværres i liggende stilling.
 • A-gas: Vil ofte vise hypoksæmi og respiratorisk acidose.

Behandling

 • Hjørnestenen i behandling af højtrykslungeødem er nitro, furix og opioider. Der er bedre effekt af højdosis nitro og lavdosis furix, end omvendt.
 • Korrekt lejring og tilstrækkelig iltterapi er vigtig.
 • Hvis insufficient ilt kan man overveje NIV eller intubation.
 • Giv Morfin i.v. 2,5-5 mg, der dæmper angst som kan forværre lungeødem.
 • Start med 2 pust nitroglycerin under tungen. Efterfølgende kan nitrodrop startes op. fx. Glycerylnitrat i isoton Glukose i.v. 0,2-0,4 mcg/kg/min. Fortsættes ikke hvis blodtryk falder for lavt, reducer hvis systolisk BT<110.
 • Giv Furosemid i.v. 20-80 mg gentagne gange. Anlæg KAD for at observere at der kommer urin ud.
 • Forsigtighed ved anvendelse af nitroglycerin ved lungeødem og aortastenose.

Kilder:


Sidst opdateret 22. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *