Hyponatriæmi

Hyponatriæmi er betegnelsen for se-Na under 135, mens alvorlig hyponatriæmi er se-Na under 125.

Ætiologi

 • I over 80% tilfælde er pt. overhydreret, i 20% tilfælde er pt. underhydreret.
 • Der skelnes mellem akut og kronisk hyponatriæmi afhængig af om det har varet mere end 48 timer. Akut hyponatriæmi skyldes ofte væsketerapi efter operationsudløst SIADH. Det kan også skyldes øget indtag af væske, fx. grundet psykose, sportsudøvere der drikker meget væske eller ecstasy brugere.
 • Hyperglykæmi kan give hyponatriæmi (hyperglykæmiinduceret hyponatriæmi), idet en stigning i BS på 5,6 giver et fald i se-Na på 1,7.
 • De vigtigste forudsætninger for at opretholde normal Se-Na er tørstfølelse, normal nyrefunktion og normal sekretion af ADH.
 • Årsager er ofte vandretention ved hjerte og leverinsufficiens, for stor vandindgift og natriumtab ved opkast.
  • Hypovolæmisk hyponatriæmi skyldes ofte diarre, opkastninger, behandling med vanddrivende (specielt Furix).
  • Hypervolæmisk hyponatriæmi skyldes ofte ødemer, hjertesvigt og ascitis.
  • Euvolæmisk hyponatriæmi skyldes ofte SIADH.
 • Vedvarende hyponatriæmi kan skyldes malignitet.
 • Alkoholoverforbrug kan føre til hyponatriæmi.
 • Kan forekomme reaktivt ifm. infektioner, grundet øget ADH produktion hvor urinproduktionen falder og natriummængden i blodet falder.

Diagnose & udredning

 • Definition: Hyponatriæmi er en tilstand når se-Na < 135, mens man kalder se-Na < 125 for alvorlig hyponatriæmi (Lægehåndbogen).
 • Hyponatriæmi opstået inden for 48 timer kaldes for akut hyponatriæmi, mens længerevarende hyponatriæmi kaldes for kronisk hyponatriæmi (UpToDate).
 • Der skelnes mellem mild hyponatriæmi (Se-Na 130-134), moderat hyponatriæmi (Se-Na 120-129) og svær hyponatriæmi (Se-Na < 120) (UpToDate).
 • Man inddeler også i hypovolæm hyponatriæmi, euvolæm hyponatriæmi og hypervolæm hyponatriæmi afhængig af væskestatus (Lægehåndbogen).
 • Diagnose: Diagnosticeres udfra en blodprøve.
 • Svære symptomer: Kramper, sløvhed, koma og respirationsstop.
 • Milde symptomer: Hovedpine, træthed, sløvhed, kvalme, opkast, svimmelhed, gangforstyrrelser, glemsomhed, konfusion og muskelkramper.
 • Indlæggelse: Pt. med akut hyponatriæmi, svær hyponatriæmi og symptomatisk hyponatriæmi skal indlægges.
 • Udredning:
  1. Medicingennemgang – findes forklaring her?
  2. Tag u-natrium – hvis under 30 mmol/l er der tale om hypovolæmisk hyponatriæmi, mens der er tale om hypervolæmisk hyponatriæmi når den er over 30 mmol/l.
  3. Tag u-osmolalitet og p-osmolalitet for at karakterisere hyponatriæmi yderligere. P-osmolalitet kan også estimeres ved formlen 2 x (p-natrium + p-kalium) + p-glukose.
  4. Tjek TSH, obs stofskiftesygdom. Lav synactentest (Mål p-ACTH og p-kortisol ved tid=0 og p-kortisol ved tid=30 efter indgift af synacten/ACTH, bør gennemføres om morgenen mellem 8 og 9), obs binyrebarkinsufficiens. Henvis evt. til endokrinologer for at få lavet synactentest.
  5. Ved uafklaret hyponatriæmi hvor man ikke kan finde årsagen, bør der tænkes malignitet. Overvej f.eks. en CT thorax-abdomen.
Flowdiagram for udredning af hyponatriæmi

Behandling

 • Kronisk hyponatriæmi bør især korrigeres varsomt, idet en aggresiv tilgang giver øget risiko for komplikationer.
 • Se-Na må ikke korrigeres med mere end 6 mM pr. døgn af hensyn til risikoen for udvikling af osmotisk demyelineringssyndrom (ODS)/pontin demyelinering. Ved akut symptomatisk hyponatriæmi kan man overveje at korrigere over 6 timer.
 • Seponer relevante lægemidler, herunder tiazider (fx. Furix), SSRI, PPI, ACE-hæmmere, Minirin samt antiepileptika.
 • Herudover gives væskerestriktion til 800-1000 ml/døgn.
 • Som udgangspunkt gives der ikke NaCl tilskud ved kronisk hyponatriæmi. Ved lav Na hvor det vurderes at være indiceret med NaCl infusion kan evt. gives 1 L isoton NaCl med dråbetæller på 50 ml/t.
 • Ved akut hyponatriæmi hvor der kan ses kramper og koma gives 100 ml 3% NaCl med indløb på 50 ml/t.
 • Man kan forsøge at give Furix, idet det også kan få Na til at stige.
 • Ved hyponatriæmi med svære symptomer, kan man forsøge med hyperton NaCl (3% NaCl). Her gives 2 ml/kg som bolus. Herefter måler man se-natrium på v-gas og kontrollerer at Na ikke er steget mere end 6 mM.
 • Hvis Na stiger for meget korrigeres baglæns med isoton glukose.

Referencer

 1. Overview of the treatment of hyponatremia in adults (UpToDate) (Opdateret 6/12-2018)
 2. Hyponatriæmi (Lægehåndbogen) (Opdateret 31/3-2020)
 3. Hyponatriæmi (Endocrinology.dk)
 4. Natriumfolderen

Sidst opdateret 19. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *