Hypofosfatæmi

Hypofosfatæmi er betegnelsen for lav fosfat i blodet.

Ætiologi

 • Hyppige årsager kan være reernæringssyndrom eller underernæring. 
 • Andre årsager kan være diabetisk ketoacidose, hyperosmolær hyperglykæmi, respiratorisk alkalose, sepsis, hungry bone syndrome, medicinbivirkninger, steatoré, kronisk diarre, vitamin D mangel, primær og sekundær hyperparathyrodisme, større traumer, hyperglykæmi, heriditær hypofosfatæmisk rakitis, tumorinduceret osteomalaci, fanconis syndrom.
Årsager til fosfatderangering

Diagnose & udredning

 • Diagnose: Udfra en blodprøve hvor der ses lav fosfat.
  • Let hypofosfatæmi: 0,30-0,78
  • Svær hypofosfatæmi: <0,30
 • Ved hypofosfatæmi bør man mistænke Reernæringssyndrom.
 • Symptomer: Irritabilitet, paræstesier, delir, kramper, koma, hjertesvigt, arytmier, dyspnø, respirationsinsufficiens, vævshypoksi, dysfagi, ileus, knoglesmerter, muskelsvaghed, frakturer, rhabdymyolyse, hæmolyse, infektionstendens, blødningstendens.
 • Paraklinisk: Se-fosfat < 0,78.
 • Man bør også kontrollere fri-Ca-ion, PTH og vitamin D. 
 • Hvis årsagen ikke er fundet kan man måle fosfat i døgnurin. U-fosfat < 100 mg tyder på manglende tilførsel eller reernæringssyndrom. U-fosfat > 100 mg tyder på øget renalt tab.
 • Overvej gentagelse af se-fosfat, da meget stor dag-dag-variation.

Behandling

 • Ved meget let hypofosfatæmi kan gives fosfatfattig kost som kødprodukter, indmad, fisk, æg, mælk.
 • Ved let-moderat hypofosfatæmi (0,32-0,65) gives fosfatmixtur. 
 • Ved svær hypofosfatæmi (se-fosfat < 0,32) gives i.v. Fosfat 0,25-0,5 mmol/kg over 8-10 timer. Nedsat dosis ved nyreinsufficiens.

Referencer


Sidst opdateret 6. august 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *