Hypocalcæmi

Hypocalcæmi er betegnelsen for lavt Calcium i blodet.

Ætiologi

 • Ved akut sygdom får halvdelen fysiologisk hypocalcæmi (critical illness hypocalcæmi) og det kræver ikke udredning med PTH m.m. 
 • Inddeles i hypoparathyroid hypocalcæmi og hyperparathyroid hypocalcæmi.
 • Hypo-PTH hypocalcæmi kan inddeles yderligere i postkirurgisk hypo-PTH, non-kirurgisk hypo-PTH, funktionel hypo-PTH og autosomalt dominant hypocalcæmi. 
 • Hyper-PTH i hypocalcæmi kan inddeles yderligere i sekundær hyperparathyroidisme, pseudo hypoparathyroidisme, d-vitaminafhængig rakitis, hæmoptyse og cyanose. 
 • Ved hypocalcæmi vil PTH normalt stige. Et lavt eller normalt PTH vil derfor være et insufficient respons på hypocalcæmi. 
 • Det almindelige respons på hypocalcæmi er et forøget PTH niveau, øget aktivering af d-vitamin, øget p-calcium og uændret p-fosfat (måske lidt nedsat).
Årsager til calciumderangering

Diagnose & udredning

 • Diagnose: Udfra lavt Ca i blodprøver. Ved lav total-Ca kontrolleres frit-Ca-ion. 
 • Ved lavt Ca kontrolleres PTH. Ved samtidig høj PTH er der tale om hyperparathyroid hypocalcæmi, ved lav PTH er der tale om hypoparathyroid hypocalcæmi. Normal PTH betragtes som insufficient PTH respons, og betragtes som hypoparathyroid hypocalcæmi. 
 • Paraklinisk: Frit-Ca-ion < 1,18. Normalt højt PTH og lav fosfat, da dette er normal respons på hypocalcæmi. D-vitamin kan være nedsat. 
 • Høj PTH tyder på sekundær hyperparathyrodisme. Lav PTH kan skyldes mangel på magnesium. 
 • Kontroller se-magnesium da hypomagnesiæmi kan give funktionel hypoparathyrodisme. 
 • Symptomer: Koncentrationsbesvær, Angst, Depression, Katarakt, Paræstesier, Tetani – kramper, Hyperrefleksi, forhøjet QTc, arytmier, nyresten og nyreinsufficiens. Kan være asymptomatisk ved kronisk hypocalcæmi.
Kliniske fund ved hypocalcæmi

Behandling

 • Calcium og d-vitamin tilskud. Overvej Unikalk eller Calcium-Sandoz. 
 • Korrektion af evt. hypomagnesiæmi. 
 • Ved længerevarende kronisk hypocalcæmi kan man overveje behandling med alfacalcidol. Vedligeholdelsesdosis er ofte 1-4 mcg pr. dag. Effekt af behandlingen indtræder efter 4-7 dage. 
 • Postoperativ hypoparathyrodisme
 • Ved mild hypocalcæmi ved akut sygdom (critical illness hypocalcæmi) virker calciumtilskud ikke og de skal ikke behandles, det retter sig selv ved behandling af akut sygdom. 
Ca-fri-ionCa-alb-corrSymptomerIkke symptomer
1,10-1,182,10-2,20Unikalk Forte 1 tbl. x 2 dgl.Unikalk Forte 1 tbl. x 4 dgl.
1,00-1,102,00-2,10Unikalk Forte 1 tbl. x 4 dgl.Unikalk Forte 1-2 tbl. x 4 dgl.
Alfacalcidol 1-2 mcg dgl.
0,90-1,001,90-2,00Unikalk Forte 1-2 tbl. x 4 dgl.
Alfacalcidol 1-2 mcg dgl.
Unikalk Forte 2 tbl. x 4 dgl.
Alfacalcidol 2-4 mcg dgl.
<0,90<1,90Unikalk Forte 2 tbl. x 4 dgl.
(Evt. Calcium infusion)
Alfacalcidol 4 mcg dgl.
i.v. Calcium infusion
Alfacalcidol 4 mcg dgl.

Referencer

 • Hypocalcæmi (Medicinsk Kompendium)

Sidst opdateret 5. juli 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *