Hyperferritinæmi

Hyperferritinæmi er betegnelsen for forhøjet ferritin.

Ætiologi

  • Forhøjet ferritin kan skyldes mange forskellige tilstande, herunder alkoholoverforbrug, kronisk nyresvigt, hæmatologiske årsager, hæmokromatose, infektioner, inflammation, metaboliske syndromer, neoplasier.

Diagnose & udredning

  • Diagnose: Udfra blodprøve.
  • Paraklinik: Forhøjet ferritin.
  • Hvis ferritin > 300 for mænd og 200 for kvinder samt transferrinmætning over 45% gør at pt. skal genetisk testes for hæmokromatose.

Behandling

  • Mild stabil forhøjet ferritin skal hverken udredes eller behandles.
  • Ved meget forhøjet ferritin skal årsag findes og behandles.

Sidst opdateret 22. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *