Hypercalcæmi

Hypercalcæmi er forhøjet S-Ca.

Ætiologi

 • Hyppige årsager er Primær hyperparathyreodisme, cancer (ofte brystcancer, lungecancer eller knoglemetastaser), familiær hypocalciurisk hypercalcæmi, d-vitaminforgiftning, overbehandling med kalk, sarkoidose, tuberkulose, tyrotoksikose, thiazidbehandling og immobilisation.
 • Malignitet og primær hyperparathyroidisme udgør ca. 90% årsager til hypercalcæmi [3].
 • Høj PTH, Høj Ca: Primær hyperparathyrodisme, Familiær hypokalciurisk hypercalcæmi.
 • Lav PTH, Høj Ca: Malignitet, Sarcoidose, Vitamin D forgiftning, Vitamin A forgiftning, Addisons sygdom, hypertyrodisme. Dette kaldes også for non-parathyroid hypercalcæmi.
 • Vitamin D forgiftning er meget sjældent i Danmark.
Årsager til calciumderangering

Diagnose & udredning

 • Diagnose: Diagnosticeres ved en blodprøve, hvor man måler P-Ca-ion-frit. Inddeles i let hypercalcæmi ved 1,3-1,5 mM, moderat hypercalcæmi 1,5-1,7 mM, svær hypercalcæmi >1,7 mM og hypercalcæmisk krise > 2,4 mM eller > 2,0 mM og påvirket nyrefunktion.
 • Symptomer: Symptomer kan komme fra stort set alle organsystemer, herunder træthed, depression, gastritis, obstipation, hjertearytmi, nyresten, polyuri, dehydrering og muskelsvaghed.
 • Ved hypercalcæmi mål PTH, calcitriol, m-komponent, lette kæder, d-vitamin og kreatinin.
 • Svær hypercalcæmi eller hypercalcæmi med symptomer er altid indlæggelseskrævende. Kan som regel udskrives hvis Ca fri ion er under 1,6-1,8.
 • Vægten måles daglig og væskeregnskab føres.
 • Hvis Calcium ikke falder efter behandling og seponering af kalktilskud og d-vitamin, tages PTH, fosfat, kreatinin, vitamin D og Mg.
 • Overvej udredning for malignitet, især ved samtidig lav PTH.
Kort QT-interval ved hypercalcæmi hos en pt. med myelomatose

Behandling

 • Rehydrering ved infusion isoton NaCl 3-4 L/døgn. Natriumindgift øger calciumudskillelsen og rehydrering kan bedre nyrefunktionen.
 • Evt. seponering af thiazid.
 • Ved påvirket nyrefunktion kan gives Furix, der øger calciumudskillelsen i nyrerne.
 • Ved cancer gives ofte bisphosphonat i.v. (Zometa).
 • Ved mistanke til sarkoidose eller vitamin D forgiftning gives steroidkur, fx Prednisolon 30 mg dgl. i 7 dage. Steroider er bedst hvis d-vitamin forgiftning er årsagen, men virker også lidt hvis det skyldes malignitet.
 • Ved bekræftet hyperparathyrodisme gives Cinacalcet 30 mg x 2 dgl. indtil operation.
 • Ved malign hypercalcæmi anvendes udover steroider også Bisfosfonater (obs nyrefunktion, pt. skal være rehydreret) og Denosumab.
 • I svære tilfælde, hvor væsketerapi ikke hjælper, giver man ofte Miacalcic, fx. engangsdosis 600 IE i.v.
 • Undgå som udgangspunkt steroider, da det ødelægger diagnostik af lymfomer, malignitet og granulomatøse sygdomme.

Referencer

 1. Hypercalcæmi: udredning og behandling (DES)
 2. Hypercalcæmi (SHS)
 3. Diagnostic approach to hypercalcemia (UpToDate)

Sidst opdateret 29. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *