Hjertesvigt

Hjertesvigt eller hjerteinsufficiens er en tilstand hvor hjertemuskulaturen er svækket.

Ætiologi

 • Se også under akut eller kronisk hjertesvigt.
 • Inden der opstår symptomer forudgås hjertesvigt af et præstadie hvor man ser systolisk eller diastolisk venstre ventrikeldysfunktion.
 • Årsag til hjertesvigt kan være myokardiedefekter der giver systolisk eller diastolisk ventrikeldysfunktion, klapsygdom, perikardiesygdom, endocardiesygdom og arytmier.
 • HFpEF har ofte ikke dilateret venstre ventrikel, men øget ventrikelhypertrofi og dilateret venstre atrium, som tegn på øget fyldningstryk. Mange har svækket fyldning af venstre ventrikel, som menes at være årsag til deres hjertesvigt.

Diagnose & udredning

 • Se også under akut eller kronisk hjertesvigt.
 • Definition: Hjertesvigt er et klinisk syndrom karakteriseret af typiske symptomer og kliniske fund der skyldes strukturel eller funktionel kardiel abnormalitet, som giver reduceret cardic output og/eller øget intrakardiel tryk ved hvile eller funktion (ESC) [2].
 • Diagnose: Klinisk udfra symptomer, samt tegn til strukturel eller funktionel kardiel abnormalitet. Hvis EF>40% skal der også være forhøjet ProBNP.
 • Symptomer: Åndenød, deklive ødemer, træthed, søvnbesvær (grundet ortopnø), appetitløshed (grundet ødemer i abdomen), produktiv hoste, forvirring, vægtøgning på kort tid. Ortopnø (vejrtrækningsbesvær ved liggende stilling) er en af de symptomer der er mest specifik for hjertesvigt.
 • Kliniske fund: Halsvenestase, krepititioner og perifære ødemer.
 • Ekko: Ved mistanke til hjertesvigt udføres ekkokardiografi. EF måler pumpefunktionen af ve. ventrikel. Strain (GLS) måler hvor meget hjertemusklen trækker sig sammen, og er måske et vigtigere mål for hvordan hjertemusklen fungerer.
 • Hjertesvigt karakteriseres udfra ejection fraction af venstre ventrikel (LVEF):
  • HF with preserved EF (HFpEF): EF>50%
  • HF with midt-range EF (HFmrEF): EF 40-49%
  • HF with reduced EF (HFrEF): EF<40%
 • HFpEF blev tidligere også kaldt for diastolisk hjertesvigt; mens HFrEF kaldes for systolisk hjertesvigt. Dette anvendes dog ikke mere, da pt. med HFrEF ofte også har diastolisk dysfunktion.
 • Akut opstået hjertesvigt kaldes for akut hjertesvigt, mens hjertesvigt der har varet et stykke tid kaldes for kronisk hjertesvigt.
 • Paraklinisk: ProBNP kan anvendes til at udelukke hjertesvigt hvis tvivl (rule out markør). Kan ikke bruges til at bekræfte hjertesvigt. Levertal kan blive forhøjet ved hjertesvigt, hvor man vil se kolestatisk blodprøvemønster.
 • EKG: Et normalt EKG har en sensitivitet på 89% for at udelukke hjertesvigt.
 • Avanceret hjertesvigt er hjertesvigt med svære symptomer, hyppige inkompensationer og svær kardiel dysfunktion.
 • Hjertesvigt + lavt BT + høj laktat – mistænkt kardiogent shock. Disse pt. skal overflyttes til center sygehus.

Behandling

 • Se under akut eller kronisk hjertesvigt.
 • Afhængig af årsagen til hjertesvigt, kan nyopstået hjertesvigt blive kronisk (fx. hvis årsagen er AMI), mens det i andre tilfælde kan forsvinde (fx. ved viral myokardit, takotsubo cardiomyopati eller tachycardiomyopati).
 • ACE-hæmmer: Reducerer mortalitet og morbiditet hos pt. med HFrEF. Optitreres til maksimal tolereret dosis.
 • Betablokkere: Reducerer mortalitet og morbiditet hos pt. med symptomatisk HFrEF. Skal startes i stabil stadie og optitreres langsomt.
 • Mineralocorticoider/Aldosteron receptor antagonister (MRA): Spironolakton eller Eplerenon gives til alle med symptomatisk HFrEF og EF<35%, hvilket reducerer mortalitet og indlæggelseshyppighed. Overvej Eplerenon til mænd, da Spironolakton giver risiko for gynækomasti, og patentet på Eplerenon er udløbet.
 • Diuretika/Loop-diuretika: Anbefales for at reducere symptomatisk hjertesvigt. Har ikke vist at reducere mortalitet i RCT studier, men Cochrane meta-analyse angiver reduktion i mortalitet og forværring af hjertesvigt.
 • SGLT2-hæmmere: Der er tiltagende evidens for gavn af en SGLT2-hæmmer ved hjertesvigt. Her anvendes ofte Forxiga.
 • ICD: I svære tilfælde anvendes ICD ved behandling af hjertesvigt. Man skal have forsøgt med alt medicinsk behandling før man kan blive kandidat til dette.
 • Jerninfusion: Jernmangel (ferritin<100 eller ferritin 100-300 + transferrin-mætning < 20%) ved hjertesvigt har en dårligere prognose. Jerninfusion anvendes ikke i udbredt grad og man skal opfylde en del kriterier. Det er udelukkende symptomatisk behandling og studier har ikke vist en overbevisende effekt.
 • Undgå CPAP hos hjertesvigtspatienter med søvnapnø.
 • Undgå NSAID til hjertesvigtspatienter.
 • Undgå Glitazoner ved type 2 diabetes.
 • Ingen behandling har vist sig at kunne reducere morbiditeten eller mortaliteten ved HFpEF eller HFmrEF. Her er det primære formål med behandlingen symptomatisk, ikke prognostisk.
 • Hvis man har pauseret hjertesvigtsbehandling (fx. grundet nyresvigt, hyperkaliæmi, hypotension eller behov for inotropi), kan dette genstartes i fuld dosis inden for 2 dage. Men hvis flere dage efter skal det optitreres forfra.

Prognose

 • 3 års mortaliteten for pt. med HFrEF er på 30%. Pt. med HFmrEF eller HFpEF har lidt bedre mortalitet.
 • Nedenstående diagram viser et normalt forløb for hjertesvigt.

Referencer

A. Studier

 1. Hjertesvigt (Patienthåndbogen)
 2. 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure

B. Studier

 1. Jin Joo Park, Jun-Bean Park, Jae-Hyeong Park, Goo-Yeong Cho, Global Longitudinal Strain to Predict Mortality in Patients With Acute Heart Failure, Journal of the American College of Cardiology, Volume 71, Issue 18, 2018, Pages 1947-1957, ISSN 0735-1097, https://doi.org/10.1016/j.jacc.2018.02.064. (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0735109718335435)
 2. McMurray JJV, Solomon SD, Inzucchi SE, Køber L, Kosiborod MN, Martinez FA, Ponikowski P, Sabatine MS, Anand IS, Bělohlávek J, Böhm M, Chiang CE, Chopra VK, de Boer RA, Desai AS, Diez M, Drozdz J, Dukát A, Ge J, Howlett JG, Katova T, Kitakaze M, Ljungman CEA, Merkely B, Nicolau JC, O’Meara E, Petrie MC, Vinh PN, Schou M, Tereshchenko S, Verma S, Held C, DeMets DL, Docherty KF, Jhund PS, Bengtsson O, Sjöstrand M, Langkilde AM; DAPA-HF Trial Committees and Investigators. Dapagliflozin in Patients with Heart Failure and Reduced Ejection Fraction. N Engl J Med. 2019 Nov 21;381(21):1995-2008. doi: 10.1056/NEJMoa1911303. Epub 2019 Sep 19. PMID: 31535829.

Sidst opdateret 8. september 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *