Dyb venetrombose (DVT)

Dyb venetrombose (DVT) er en trombedannelse i de dybere vener, typisk i UE eller bækkenet.

Ætiologi

 • Forekomst: Hyppig tilstand med incidens på 1/1000 pr. år. Risikoen øges fra 1/10000 pr. år for personer under 40 år til 1/100 pr. år for personer over 80 år [1].
 • Nylig operation, cancer, langvarig immobilisation, bækkenvenestenose/kompression og graviditet disponerer til DVT.

Diagnose & udredning

 • Diagnose: Stilles udfra klinik, Wells score, D-dimer og i sidste ende bekræftes med UL.
 • Diagnosekode: DI829B
 • Wells score: Anvendes til at risikoscore for DVT. Hvis 0 point da lav risiko, 1-2 point da intermediær risiko og 3 og flere point da høj risiko.
  • Paralyse, parese eller nylig immobilisering af underekstremitet = 1 point
  • Nyligt sengeleje >3 dage eller major kirurgi 12 uger = 1 point
  • Aktiv cancer (aktiv/pallierende beh.) = 1 point
  • Tidligere DVT = 1 point
  • Smerter langs dybe vener = 1 point
  • Ensidig hævelse af hele benet = 1 point
  • Ensidig hævelse af læg >3 cm (målt 10 cm under tub. tibiae) = 1 point
  • Ensidigt pittingødem = 1 point
  • Tydelige kollaterale (ikke-varikøse) overfladiske vener = 1 point
  • Alternativ diagnose mindst lige så sandsynlig (erysipelas mv.) = -2 point
 • Paraklinik: D-dimer har høj sensitivitet og negativ prædiktiv værdi, og kan derfor bruges til at udelukke DVT ved lav risiko for DVT (Wells score lav), men ikke bekræfte.
 • Hvis Wells score på 3 eller derover eller forhøjet d-dimer, da skal der laves en UE mhp. at udelukke DVT. Ved fortsat høj risiko for DVT, kan man vælge at rescanne fx. en uge efter.
 • Ved DVT før 45-50 års alder, recidiverende VTE, trombose med særlig lokation (f.eks. arm), familiær disposition til venetrombose eller kendt hæmostase defekt med trombosetendens i familien henvises til trombofiliudredning på Klinisk Biokemisk afdeling, SVS Esbjerg.
DVT på ve. ben (Kilde)

Behandling

 • AK-behandling: Eliquis 10 mg x 2 i 7 dage, herefter 5 mg x 2. Ved GFR <15 ml/min er behandlingen kontraindiceret.
  • Proksimal DVT
  • Distal DVT: Behandling i 3-6 måneder.
  • Superficielle tromboflebitter ved udbredelse >5 cm og/eller proksimal lokation (<3 cm fra den saphenofemorale overgang): Behandling 3-6 uger.
  • Øvrige superficielle tromboflebitter: Ingen AK-behandling, kun smertestillende.
 • Gravide må ikke få Marevan eller NOAK, de skal have Fragmin.
 • Cancerpatienter kan også behandles med NOAK, undtagen for gastrointestinal og urogenital cancer der skal have Fragmin.
 • Overvej behandling med kompressionsstrømper til knæniveau med ankeltryk på 30-40 mmHg. Tages af om natten. Behandling i 6 måneder.
 • Efter opstart i behandling med AK-behandling, da opfølgning i kardiologisk ambulatorium efter 3-6 måneder.
 • Lokal trombolyse: Såfremt DVT involverer v. iliaca externa vil man ofte konferere med karkirurger mhp. lokal trombolyse. Såfremt pt. er over 70 år, er dette kontraindikation for lokal trombolyse, og man vil her behandle med AK-behandling.

Komplikationer

 • Posttrombotisk sygdom
 • Lungeemboli

Differentialdiagnoser

DVT afkræftes i 75% tilfælde hvor DVT mistænkes, og i det tilfælde er der følgende differentialdiagnoser ved akut unilateral hævelse af UE [3]:

 • Muskelskade 40%
 • Hævelse af paralyseret underekstremitet 9%
 • Lymfangenit eller lymfeobstruktion 7%
 • Venøs insufficiens 7%
 • Bakers cyste 5%
 • Cellulitis 3%
 • Knæabnormalitet 2%
 • Ukendt årsag 26%

Referencer

 1. Behandlingsvejledning Lungeemboli og Dyb venetrombose (Cardio.dk)
 2. Wang X, Ma Y, Hui X, Li M, Li J, Tian J, Wang Q, Yan P, Li J, Xie P, Yang K, Yao L. Oral direct thrombin inhibitors or oral factor Xa inhibitors versus conventional anticoagulants for the treatment of deep vein thrombosis. Cochrane Database Syst Rev. 2023 Apr 14;4(4):CD010956. doi: 10.1002/14651858.CD010956.pub3. PMID: 37058421; PMCID: PMC10105633.
 3. Clinical manifestations and evaluation of edema in adults (UpToDate)

Sidst opdateret 23. september 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *