HIV infektion

HIV infektion skyldes infektion med virussen human immundefekt virus (HIV).

Ætiologi

 • Forekomst: I Danmark nydiagnosticeres 250 tilfælde af HIV hvert år. Cirka 75% er mænd og overvejende mænd der har sex med mænd (MSM). Halvdelen er smittet i udlandet, den anden halvdel i Danmark. Cirka 6.500 danskere lever med HIV infektion i dag.
 • Skyldes infektion med Human Immundefekt Virus (HIV). Det er et retrovirus og findes i to typer – type 1 og type 2. På overfladen af T-lymfocytter sidder et overfladeprotein CD4, som er afgørende for spredningen af HIV. Virussen inficerer T-lymfocytter og inkorporerer DNA’et i vores DNA, hvor det kan ligge latent i lang tid, for efter at bryde ud som aktiv infektion.
 • HIV spredes med alle kropsvæsker, herunder blod og sæd og kan både spredes seksuelt, ved organtransplantation, blodtransfusion og fra mor til barn ved fødsler eller gennem modermælken.
 • Risikoen for at smitte HIV videre er størst de første 3 måneder efter smitte samt ved terminalfasen. Ved et analt eller vaginalt samleje er risikoen under 1%. Risikoen er størst ved receptivt samleje end insertiv samleje.
 • Der er ikke nogen risiko for smitte fra en HIV smittet, der er velbehandlet. En undtagelse kan dog være ved fødsler.
Aktivitet med kendt ikke velbehandlet HIV positiv partnerRisiko pr. tilfælde
Fødsel uden foranstaltninger22,6%
Ubeskyttet analsex, modtager1,38%
Stofmisbruger0,63%
Ubeskyttet analsex, insertiv0,11%
Ubeskyttet vaginal sex, modtager0,08%
Ubeskyttet vaginal sex, insertiv0,04%
Oralsex, modtager0-0,04%

Risiko for smitte med HIV ved kendt HIV positiv partner der ikke er velbehandlet. Ved ukendt HIV status skal ganges med prævalensen i det miljø man omgås i

Diagnose & udredning

 • Definition: En HIV infektion er infektion med virussen HIV.
 • Defintion: AIDS er betegnelsen for den tilstand der opstår, når infektionen har givet en immunreaktion som fører til sjældne opportunisk infektioner eller visse cancertyper.
 • Diagnose: Påvisning af antistoffer mod HIV med ELISA. Kan også stilles ved påvisning af HIV antigen eller direkte HIV med PCR.
 • HIV antigen og PCR mod HIV bliver positiv ca. 2 uger efter smitte, hvor antistofferne kan påvises ca. 4-8 uger efter smitte.
 • Der anvendes i dag en kombinationstest, der tester for både antistoffer og antigen. Når denne er negativ, kan man sikkert stole på resultatet, såfremt den er taget 4 uger efter smitte.

Behandling

 • Antiretroviral behandling anvendes. Her anvendes en kombinationsbehandling med 3 lægemidler. Behandlingen er livsvarig. Der findes ingen kurativ behandling.

Profylakse

 • Preekspositionsprofylakse (PrEP) er effektiv til at forebygge smitte for personer der har stor risiko for at blive smittet. PrEP behandling hos person i risiko for at få HIV er associeret med mindre risiko på 99%. Ift. bivirkninger er der øget risiko for nyrepåvirkning og gastrointestinale bivirkninger, de fleste bivirkninger var reversible og milde. I studierne indgik enten Tenofovirdisoproxil (Viread) som monoterapi eller kombineret med Emtricitabin (Truvada) [2,3,5].
 • Som alternativ til regelret PrEP, findes On demand PrEP, hvor 2 tabletter tages 2 timer inden samleje samt 1 tablet mere 24 og 48 timer efter samleje (2-1-1 dosis). Studier har vist at hvis der efter det skema tages 4-7 tabletter pr. uge, giver det tilsvarende effekt. Denne anvendelse er off-label [3,4].
 • Postekspositionprofylakse  (PEP) anvendes efter ubeskyttet samleje til at forhindre smitte. Skal tages senest 72 timer efter.

Komplikationer

 • AIDS er den ultimative komplikation til en HIV infektion.

Prognose

 • Tidligere var HIV dødelig, men i dag er det så velbehandlet så dødeligheden svarer til baggrundsbefolkningen.

Referencer

 1. HIV-AIDS (Lægehåndbogen)
 2. Preexposure Prophylaxis for the Prevention of HIV Infection. Evidence Report and Systematic Review for the US Preventive Services Task Force
 3. PrEP Factsheet
 4. On Demand PrEP (CDC)
 5. PrEP effectiveness (CDC)
 6. Opdateret retningslinje for opdatering af PrEP (Danske Regioner 2021)

Sidst opdateret 22. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *