Gastrointestinal blødning (GI-blødning)

Gastrointestinal blødning (GI-blødning) er en blødning i mavetarmkanalen.

Se også Ulcus og Blødende ulcus.

Ætiologi

 • Skyldes blødning i mavetarmkanalen.
 • Der ses større sandsynlig ved anvendelse af NSAID, AK-behandling, trombocythæmmere og nogle former for antidepressiva.
 • Der skelnes mellem øvre, midter og nedre gastrointestinal blødning.
 • Hyppige årsager til nedre GI-blødning er divertikulit, iskæmisk colitis, hæmorider, kolorektale polypper eller neoplasier, angioekstrasier, postpolypectomi blødning, inflammatorisk tarmsygdom, infektiøs colitis, stercoral ulcerationer, colorektale vericer, strålingsproctopati, NSAID induceret colopati og Dieulafoy’s læsion [2].
Hyppige årsager til nedre GI-blødning

Diagnose & udredning

 • Diagnose: Diagnosticeres typisk udfra symptomer (hæmatemese og melæna), hvor endoskopier bekræfter diagnosen.
 • Symptomer: Hæmatemese, melæna, evt. trykfald og høj puls.
 • Bemærk at blod er den bedste form for laksantia, hvorfor det ofte giver diarre.
 • Vær opmærksom på midter GI-blødning der kun kan diagnosticeres med kapselendoskopi.
 • Ved melæna eller hæmatemese skal der konfereres med kirurger mhp. akut eller subakut endoskopi.
 • Anvend evt. Glasgow Blatchford Score (GBS) til at vurdere sandsynlighed for blødning.
Algoritme med forslag til tilgang ved mistanke til GI-blødning

Behandling

 • Ca. 80% er selvlimiterende. I nogle tilfælde er kirurgisk behandling nødvendigt.
 • Ved lav Hb overvejes blodtransfusion.
 • Der gives ofte PPI ved ulcus, der heler ulcus, men ikke stopper blødning og ej heller forebygger reblødning.
 • Obs med ikke at starte PPI før efter gastroskopi, da det kan fjerne forandringer der kigges efter.

Referencer

A. Generelle referencer

 1. Hæmatemese og melæna (Lægehåndbogen)

B. Studier

 1. Gralnek IM, Neeman Z, Strate LL. Acute Lower Gastrointestinal Bleeding. N Engl J Med. 2017 Mar 16;376(11):1054-1063. doi: 10.1056/NEJMcp1603455. PMID: 28296600.
 2. Villanueva C, Colomo A, Bosch A, Concepción M, Hernandez-Gea V, Aracil C, Graupera I, Poca M, Alvarez-Urturi C, Gordillo J, Guarner-Argente C, Santaló M, Muñiz E, Guarner C. Transfusion strategies for acute upper gastrointestinal bleeding. N Engl J Med. 2013 Jan 3;368(1):11-21. doi: 10.1056/NEJMoa1211801. Erratum in: N Engl J Med. 2013 Jun 13;368(24):2341. PMID: 23281973.
 3. Lau JYW, Yu Y, Tang RSY, Chan HCH, Yip HC, Chan SM, Luk SWY, Wong SH, Lau LHS, Lui RN, Chan TT, Mak JWY, Chan FKL, Sung JJY. Timing of Endoscopy for Acute Upper Gastrointestinal Bleeding. N Engl J Med. 2020 Apr 2;382(14):1299-1308. doi: 10.1056/NEJMoa1912484. PMID: 32242355.

Sidst opdateret 20. juli 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *