Blødende ulcus

Blødende ulcus er en livstruende tilstand, hvor der ses aktiv blødning fra ulcus ventriculo-duodenum. Det manifesterer sig ved hæmatemese eller melæna.

Se også Ulcus.

Forekomst

 • Blødende mavesår giver anledning til 2000 indlæggelser årligt.
 • Mortaliteten er omkring 10%.

Ætiologi

 • Blødende ulcus opstår når der opstår blødning fra ulcus i ventriklen eller duodenum. Dette giver melæna, dvs. sort tjærrelignende og ildelugtende afføring. Herudover kan det give hæmatamese, dvs. opkast der enten er kaffegrumslignende eller rød hæmatamese.

Diagnose & udredning

 • Mistanke til blødende ulcus kan fås ved konstatering af melæna, hæmatamese eller uforklaret fald i hæmoglobin.
 • Der bør altid etableres 2 store velfungerende i.v. adgange.
 • Paraklinisk tages hæmoblobin, type, BAC-test, elektrolytter, kreatinin, carbamid, levertal, INR, APPT og trombocytter.

Behandling

 • Behandling er observation, stabilisering, optranfudering og efterfølgende endoskopi. Overvej om pt. skal observeres på intensiv afdeling.
 • Alle patienter med blødende ulcus behandles med 4 uger efter udskrivelse med peroral PPI, svarende til Omeprazol 20 mg, Lansoprazol 30 mg, Esomeprazol 20 mg, Pantoprazol 40 mg eller Rabeprazol 20 mg.
 • Der skal laves H. pylori urease test (HUT) 4 uger efter udskrivelse.

Data

 • Synonymer: Blødende mavesår, Øvre gastrointestinal blødning, Hæmorragi, Aktiv blødning, Blødende gastroduodenale ulcera, Blødende ulcussygdom.
 • ICD-10: –
 • ICPC-2: –

Referencer


Sidst opdateret 22. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *