Essentiel hypertension

Essentiel hypertension er betegnelsen for forhøjet blodtryk.

Ætiologi

 • Ukendt ætiologi for de fleste (90-95%).
 • Sjældne årsager kan være nyrearteriestenose, nefrogen årsag, endokrin årsag og andre årsager såsom coarctatio aortae, farmakologisk induceret: p-piller, centralstimulerede stoffer, NSAID, immunsuppressiva.

Diagnose & udredning

 • Diagnose: Stilles på baggrund af hjemmeblodtryksmåling eller 24 timers blodtryksmåling.
 • Diagnosekoder: DI109 – Essentiel hypertension.
 • Definition: Systolisk eller diastolisk BT højere end behandlingsmål:
  • >80 år: 130-145/70-85
  • <80 år: 120-135/70-85
  • Høj kardiovaskulær risiko: 120-130/70-80
  • Hjertekarsygdom: 120-130/70-80
  • Nyresygdom: 120-130/70-80
  • Diabetes: 120-130/70-80
 • Isoleret forhøjet systolisk BT, men lav diastolisk blodtryk kaldes for isoleret systolisk hypertension. Dette er den hyppigste form hos ældre.
 • Klinikblodtryk ligger som regel 5 mmHg højere. Anvendes ikke til diagnosen.
 • Ved forskel i BT på de to arme måles BT på den arm med højeste BT.
 • Man kan gennemføre en døgn BT måling, for at se udviklingen i blodtryk.

Behandling

 • Førstevalg er AZE-hæmmer/Angiotensin II blokker + Thiazider + Calciumantagonister som kan kombineres.
 • Betablokkere er ikke førstevalg, men kan anvendes ved en supplerende indikation fx. hjertesvigt, iskæmisk hjertesygdom, AFLI, tremor, ekstrasystoli eller migræne.
 • Alfablokkere eller centralt virkende antihypertensiva (fx. Moxonidin) kan tillægges når førstevalgslægemidler er anvendt.
 • Ved behandlingsresistent hypertension kan forsøges Spironolakton 25-50 mg.
 • Diabetikere bør altid få AZE-hæmmere eller Angiotensin II blokkere.

Referencer

A. Generelle referencer

 1. Arteriel hypertension (Cardio.dk)
 2. Pulstryk, centralt blodtryk og en betablokker i unåde (Ugeskriftet)

B. Studier

 1. Anderson TS, Herzig SJ, Jing B, Boscardin WJ, Fung K, Marcantonio ER, Steinman MA. Clinical Outcomes of Intensive Inpatient Blood Pressure Management in Hospitalized Older Adults. JAMA Intern Med. 2023 Jul 1;183(7):715-723. doi: 10.1001/jamainternmed.2023.1667. PMID: 37252732; PMCID: PMC10230372.

Sidst opdateret 8. september 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *