Dilateret kardiomyopati

Dilateret kardiomyopati er en tilstand hvor myokardiet bliver udvidet og slapt, hvilket giver hjertesvigt.

Ætiologi

  • Den hyppigste form for kardiomyopati.
  • Årsagen er hyppigst idiopatisk.
  • Kan være slutstadium af en række forskellige årsager til myokardieskade som inflammation (myokarditis), toksisk påvirkning (alkohol, antracyklin), endokrinopati/metabolisk skade, infiltrationssygdom og hypertension.

Diagnose & udredning

  • Diagnosen stilles ved ekko.
  • Symptomer er typisk funktionsdyspnø og træthed med gradvis forværring over måneder til år. Senere i forløbet forekommer tiltagende venstresidig hjertesvigt med ortopnø og paroksystisk natlig dyspnø. Sent udvikles højresidig hjertesvigt med halsvenestase, leverstase og ødemer.
  • Rtg. thorax: Diffus forstørrelse af hjertet, varierende grad af lungestase og eventuelt pleuraeffusion.

Behandling

  • Målet med behandlingen er at bedre hjertesvigt og forebygge arytmier.
  • I nogle tilfælde overvejer man hjertetransplantation.
  • Behandles som hjertesvigt, nogle gange med pacemaker eller ICD. Medicinsk anvendes ACE-hæmmer, beta-blokker, spironolakton, nitrater og evt. digoxin. Diuretika anvendes til symptomlinding. Diuretika anvendes til symptomlinding.

Referencer


Sidst opdateret 22. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *