Dehydrering

Dehydrering er en tilstand hvor der er tale om generel væskemangel.

Ætiologi

 • Forekomst: Dehydrering er hoveddiagnosen ved knap 7 % af alle indlæggelser blandt 67+-årige og 8 % af alle genindlæggelser [1].
 • Med alderen sker der en reduktion i følelsen af tørst, ligesom nyrens evne til at koncentrere urinen og afpasse saltudskillelsen til saltindtaget reduceres. Disse forhold fører til at ældre ofte dehydreres [1].
 • Diarre, opkast og blødning giver isoton dehydratio.
 • Brandsår giver hypertont væsketab og dermed hypoton dehydratio.
 • Polyurin og sved giver hypotont væsketab og dermed hyperton dehydratio.

Diagnose & udredning

 • Diagnose: Diagnosticeres ofte klinisk, nogle gange med støtte fra parakliniske fund.
 • Diagnosekoder: DE869A – Dehydrering
 • Symptomer: Følelse af tørst, men dette behøver ikke være til stede. Hos nogle ældre er eneste symptom delir.
 • Objektive fund: Nedsat hudturgor hos yngre og tørre slimhinder, specielt på tungen. Vægtfald ift. habituelt. Manglende diurese, evt. blodtryksfald.
 • Paraklinik: Forhøjet kreatinin og karbamid.

Behandling

 • Behandling er væsketerapi med enten isoton NaCl eller Ringeracetat.

Referencer

 1. Hyppigt forekommende geriatriske tilstande og diagnostiske overvejelser (Medicinsk Kompendium)

Sidst opdateret 6. september 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *