Adfærdsforstyrrelser og psykiske symptomer ved demens (BPSD)

BPSD er adfærdsmæssige og psykiske symptomer der opstår i forbindelse med demens. Det er ikke en egentlig sygdom. Kaldes også for Behavioral and psychological symptoms of dementia.

Ætiologi

  • Forekomst: De fleste demente vil på et tidspunkt få BPSD.
  • Opstår ved fremskreden demens

Diagnose & udredning

  • Symptomer : Agitation, aggresivitet, afvigende motorisk adfærd, irritabilitet, apati, eufori, hæningsløshed, problemer med søvn og appetit, vrangforestillinger, hallucinationer, depression og angst.

Behandling

  • De fleste tilfælde vil gå over efter et stykke tid uden behandling med lægemidler.
  • Hvis non-farmakologiske tiltag ikke er nok kan vælges lægemidler der dæmper BPSD symptomer.
  • Som udgangspunkt skal man anvende 2. generations antipsykotika til BPSD. Behandling skal ske i kortest mulig tid og under overvågning.
  • Evt. antidepressiva.

Referencer

Brug af lægemidler ved demens (SST)


Sidst opdateret 22. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *