Cor pulmonale

Cor pulmonale eller højresidig hjertesvigt er betegnelsen for højresidig hjertesvigt som følge af pulmonal hypertension.

Ætiologi

 • Pulmonal hypertension giver øget modstand i lungekredsløbet. Denne trykbelastning fører med tiden til dilatation og hypertrofi af højresidig del af hjertet, som kan føre til højresidig hjertesvigt.
 • Den hyppigste årsag til pulmonal hypertension og dermed cor pulmonale er KOL.

Diagnose & udredning

 • Definition: Hypertrofi og dilatation af højresidige kaviteter som følge af pulmonal hypertension.
 • Diagnose: Stilles ved ekko, der vil vise forstørret, evt. hypertrofisk, højre ventrikel og oftest tegn til øget tryk i lungekargebetet.
 • Det er vigtigt at finde den underliggende årsag til cor pulmonale og behandle den.
 • Overvej lungeemboli som årsag til højresidig belastning og cor pulmonale.
 • Symptomer: Anstrengelsesdyspnø, træthed, synkope, angina pectoris.
 • Ekko: Forstørret højre ventrikel, hypertrofisk højre ventrikel, tegn til øget tryk i lungekargebetet.
 • EKG: Høje p-takker, højresidig akse, højre ventrikelhypertrofi og højresidig grenblok.
 • Paraklinisk: Kronisk hypoksæmi giver øget hæmatokrit. En høj NT-proBNP er et dårligt prognostisk tegn, men ikke specifik for cor pulmonale.

Behandling

 • Behandling af den underliggende årsag.
 • Den medicinske behandling er primært diuretika, fx. loop-diuretika eller spirix.
 • I nogle tilfælde anvendes Sildenafil til behandling af cor pulmonale.

Referencer


Sidst opdateret 22. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *