Aspirationspneumonitis

Aspirationspneumonitis er betegnelsen for lungeskade der opstår ved aspirationer, men uden tegn til infektion.

Se også Aspirationspneumoni.

Ætiologi

  • Skyldes især aspiration af mavesyre der giver skade på celler i luftvejene og efterfølgende inflammation.
  • Den første fase ses inden for en til to timer efter aspirationen. Denne fase er karakteriseret ved ventrikelindholdets direkte ætsende skade på trachea og bronchietræet, som medfører betydelig celleskade. Det alveolære epithel og endotelcellerne i de pulmonale kapillærer beskadiges i første omgang med efterfølgende dybere endotelial skade. Den anden fase karakteriseres af en forsinket inflammatorisk reaktion, som topper efter 4 til 6 timer fra aspirationstidspunktet. Denne fase kendetegnes ved migrationen af neutrofile granulocytter til det beskadigede lungevæv, som yderligere aktiverer inflammationsprocessen og forårsager vævsskade [1].

Diagnose & udredning

  • Diagnose: Lungesymptomer og hoste, ofte efter bevidnet aspirationer. Ofte hos bevidsthedssvækkede pt. Der er ingen feber eller forhøjede infektionstal og mikrobiologiske prøver viser ikke bakterier [1].
  • Rtg. thorax vil ofte vise infiltrater.

Behandling

  • Kræver ikke antibiotika. Ofte kan det dog være svært at skelne fra aspirationspneumoni, hvorfor man starter antibiotika og revurderer efter maks 2 dage når der er svar på mikrobiologiske prøver [1].

Komplikationer

Referencer

  1. National guideline vedrørende pulmonale aspirationssyndromer (DASAIM)

Sidst opdateret 22. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *