Alkoholisk levercirrose

Alkoholisk levercirrose er levercirrose der skyldes alkoholoverforbrug gennem længere tid.

Se også levercirrose.

Ætiologi

 • Skyldes alkoholoverforbrug.
 • En del af alkohol-associeret leversygdomme (ALD) sammen med alkoholisk hepatitis, alkohol-associeret steatose og alkohol-associeret steato-hepatitis.
 • Personer der indtager mere end 30 g alkohol dgl. (svarende til 2 genstande) er i øget risiko for at udvikle levercirrose på baggrund af dette. Ikke alle der drikker alkohol i disse mængder udvikler dog cirrose.

Diagnose & udredning

 • Diagnoser: Udfra alkoholanamnese, radiologiske undersøgelser og det samlede billede.
 • Alkoholisk levercirrose skal mistænkes hos pt. med anamnese om alkoholoverforbrug, forhøjede levertal, radiologiske undersøgelser der peger på steatose, fibrose eller cirrose.
 • Symptomer: Svækkelse, perifære ødemer, abdominal smerter, hæmatemese og melæna. Evt. konfusion.
 • Objektive fund: Spider nævi, palmar erythem, gynækomasti, ikterus, perifære ødemer, ascites.
 • Paraklinik: Forhøjet ALAT, GGT, MCV og INR, lav TRC. Serum-albumin/Ascites-albumin > 1,1 peger på at ascites skyldes portal hypertension.
 • UL: Udføres altid, for at kontrollere at leveren er homogen, og ekskludere andre årsager til forhøjede levertal såsom galdestase.
 • Leverbiopsi: Udføres ved tvivl om diagnosen. Denne vil kunne vise steatose eller cirrose.

Behandling

Referencer

 1. Clinical manifestations and diagnosis of alcohol-associated fatty liver disease and cirrhosis (UpToDate)

Sidst opdateret 22. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *