Alkoholisk hepatitis

Alkoholisk hepatitis er betegnelsen for hepatitis som følge af alkoholoverforbrug.

Ætiologi

 • Forekomst: Der ses 250 nye tilfælde hvert år i Danmark [1]. Cirka 1-2% med alkoholoverforbrug vil udvikle alkoholisk hepatitis.
 • Skyldes alkoholoverforbrug.

Diagnose & udredning

 • Diagnose: Stilles ved hurtigt (over uger) udviklet ikterus (bilirubiner>80) hos pt. med stort alkoholindtag (>3-10 genstande dagligt) på et tidspunkt (kan være ophørt eller reduceret ved indlæggelsen).
 • Symptomer: Ikterus, træthed, lette abdominale smerter, feber. Kan også være præget af levercoma, infektion (spontan bakteriel peritonit) og nyrepåvirkning.
 • Man bør udelukke mekanisk obstruktion som årsag til ikterus, fx. ved en UL af lever og galdeveje.
 • Paraklinisk: Ses typisk obstruktivt mønster med normal eller kun let forhøjet ALAT, men meget forhøjet basisk fosfatase og bilirubiner. R-værdi vil være lav. Ofte ses også leukocytter 20-30.

Behandling

 • Behandling er alkoholophør.
 • Hvis Glasgow Alcoholic Hepatitis Score (GAHS)>9 behandles med Prednisolon 40 mg dgl. Behandling vurderes efter 1 uge, og hvis effekt fortsættes i 4 uger samlet set.
 • Efter en uges Prednisolon behandling beregnes Lille score mhp. om behandlingen skal fortsætte.
 • Hvis ikke effekt af Prednisolon, kan forsøges med Pentoxifyllin.

Prognose

 • Kan estimeres ved GAHS.
 • Et års overlevelsen er mindre end 60%.

Referencer

 1. Alkoholisk leversygdom (Lægehåndbogen)
 2. Alcoholic hepatitis score calculator
 3. Alkoholisk hepatitis (Region Nord)

Sidst opdateret 22. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *