Alkoholforgiftning

Ved stort indtag af alkohol kan der indtræde en forgiftningstilstand, der i yderste konsekvens kan være dødelig.

Se også Alkoholabstinenser.

Ætiologi

  • Ved P-ethanol 60-120 mmol/l svarende til 2-4 promille kan der optræde hjernestammeparalyse med koma, respiratorisk påvirkning og død. Den individuelle tolerance varierer meget.
  • Herudover kan der opstå komplikationer såsom hypoglykæmi, aspiration, respiratorisk påvirkning, supraventrikulære arytmier, muskelpåvirkning, elektrolytforstyrrelser såsom hyponatriæmi og hypokaliæmi, kranietraume og metabolisk acidose.

Diagnose & Udredning

  • Der tages P-ethanol og herudover væsketal, BS, ALAT, a-gas, kreatininkinase og myoglobin. Herudover tages EKG eller pt. overvåges på telemetri.

Behandling

  • Ved dyb bevidsthedstab, respiratorisk påvirkning, aspiration eller hypotermi (temperatur < 34 grader) bør pt. placeres på intensiv.
  • Ved bevidsthedsændring bør pt. placeres i aflåst sideleje. Der gives thiamin og B-combin i.v. på vid indikation. Korriger elektrolytforstyrrelser eller hypoglykæmi. Giv 1 liter Ringeracetat. Kontroller timediurese.
  • Der kan ses hypotension, som behandles med væsketerapi.
  • A-gas viser hyppigt metabolisk acidose. Tjek evt. også blodketoner.

Referencer


Sidst opdateret 22. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *