Alkoholabstinenser

Abstinenser er symptomer på uro der opstår ved afholdenhed fra alkohol efter et længere misbrug.

Ætiologi

 • Forekomst: Ses hyppigt både i almen praksis og akutmodtagelsen.
 • Skyldes langvarig alkoholmisbrug. Afholdenhed fra dette giver symptomer på uro og andre abstinenssymptomer.
 • I princippet kræver abstinenser at pt. er ædru eller markant har indtaget lavere dosis ift. normalt.
 • Abstinenser opstår sjældent efter 72 timer fra ophør af alkohol.

Diagnose & udredning

 • Symptomer er uro, svedende, rysten, besværet gang, høj puls, søvnproblemer, kvalme, opkast, agitation, kramper, angst, hallucinationer, funktionsnedsættelse og ubehag.
 • Kan scores med abstinensskema i Grad 1-3.

Behandling

 • I primærsektoren varetages abstinensbehandling som udgangspunkt via Misbrugscenteret. Det varetages kun af almen praksis i særlige tilfælde, hvor udlevering af medicin sker af forsorgshjem eller behandlingscenter på baggrund af negativ alkoholtest. I svære tilfælde sker behandlingen i Akutmodtagelsen.
 • Behandlingen på Misbrugscenter foretages typisk ved at pt. først indskrives, fx. hver Tirsdag mellem 13.30-15.00, og så møder op abstinent ugen efter, hvor selve abstinensbehandlingen varetages. Pt. skal så drikke videre i ventetiden og nedtrappe, så de kan møde op abstinent til behandlingen. Misbrugscenteret udleverer herefter Klopoxid daglig efter skema til et døgn ad gangen.
 • Der bør kun behandles når pt. er ædru. I få tilfælde hvor vanlig forbrug er højt, fx. promille 5-6, kan indledes behandling ved promille 1-1,5 og symptomer på abstinenser, men det virker ikke så godt.
 • Hvis pt. har forhøjet promille, kan man regne frem til hvornår pt. har en promille under 1. Normalt forbrænder en pt. ca. 0,1 promille pr. time, men alkoholikere forbrænder 0,2-0,3 promille pr. time. Hvis promille er 2,8, vil det således tage 6-9 timer for at komme ned på promille på 1, hvor der kan gives Klopoxid fra.
 • Der kan gives Klopoxid efter fast skema, hvor der scores efter abstinenssymptomer.
 • Der kan også startes på Klopoxid 25-50 mg x 4 og så nedtrapning over en uges tid.
 • Maksimal dosis i primærsektor er 600 mg. De fleste abstinensskemaer går kun op til 200 mg.
 • Hvis pt. er meget abstinent og kaster op, kan gives Stesolid 10 mg rektalt og efterfølgende overgå til Klopoxid.
 • Forskellen mellem Klopoxid og Stesolid er, at Klopoxid virker langsommere men til gengæld længere tid (lang halveringstid).
 • Hvis man behandles med benzodiazepiner, fx. Klopoxid, skal der gives køreforbud 2-4 uger efter.

Referencer


Sidst opdateret 22. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *