H. Influenzae (Hæmophillus influenzae)

H. influenzae eller Hæmophillus influenzae er en gramnegativ bakterie, der ofte giver anledning til luftvejsinfektioner.

Patologi

  • Kan give anledning til luftvejsinfektioner, herunder pneumoni.
  • Ses ofte i ekspektorat ved KOL pt.

Antibiotika

  • En del H. influenzae har resistens overfor penicillin. Resistensmekanismen er via betalaktamaser og penicillin bindingsprotein (PBP). Ved førstnævnte kan Bioclavid eller Tazocin, hvor der er en clavulansyre have en effekt. Ved sidstnævnte er der resistens overfor alle typer af penicilliner, da target er målet for resistens. Her kan Ceftriaxon, Sulfa+trim og Doxycyklin være effektive.
  • Typisk anvendes Benzylpenicillin, ampicillin, amoxicillin, bioclavid, cefuroxim, ceftriaxon, tazocin, meropenem, ciprofloxacin eller moxifloxacin.
  • Makrolider virker ofte ikke.

Sidst opdateret 23. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *