Semaglutid

  • Aktivt stof: Semaglutid
  • Produktnavne: Ozempic, Rybelsus, Wegovy
  • ATC-kode: A10BJ06
  • Producenter: Novo nordisk
  • Lanceret: Ozempic februar 2018, Rybelsus efterår 2020 i EMA af Novo Nordisk

Studier

  • RCT med 1961 voksne med BMI>30 eller BMI>27 og mindst én vægtrelateret comorbiditet og uden diabetes blev delt op i to grupper. En gruppe hvor man blev behandlet med 68 ugers Semaglutid s.c. én gang ugentligt udover livsstilsændringer og en placebogruppe hvor man kun fik livsstilsændringer. Behandlingsgruppen fik et større vægttab end den gruppe der kun fik livsstilsændringer. De hyppigste bivirkninger var kvalme og diarre (GI-bivirkninger).
  • SELECT studiet viste at personer med BMI>27 og kendt kardiovaskulær sygdom nedsætter deres relative risiko for MACE (kardiovaskulær død, myokardieinfarkt eller apopleksi) over fem år med 20% [3].

Referencer

A. Studier

  1. Once-Weekly Semaglutide in Adults with Overweight or Obesity (NEJM)
  2. Rubino D, Abrahamsson N, Davies M, et al. Effect of Continued Weekly Subcutaneous Semaglutide vs Placebo on Weight Loss Maintenance in Adults With Overweight or Obesity: The STEP 4 Randomized Clinical Trial. JAMA. 2021;325(14):1414–1425. doi:10.1001/jama.2021.3224
  3. Novo Nordisk A/S: Semaglutide 2.4 mg reduces the risk of major adverse cardiovascular events by 20% in adults with overweight or obesity in the SELECT trial (Novo Nordisk)

Sidst opdateret 13. august 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *