Donanemab

Doonanemab er et monoklonalt antistof der aktuelt er under udvikling af Eli Lilly. Det er en monoklonalt antistof rettet mod Amyloid-beta, hvilket følger Amyloid-kaskade-hypotesen ved Alzheimers demens. Dette mulige kommende lægemiddel er rettet mod samme target som Lecanemab og Aducanumab.

Effekt

  • Udfra TRAILBLAZER-ALZ 2 studiet [B1] blev der fundet en absolut effekt på 3 point på iADRS skalaen over 1,5 år, svarende til ca. 2%. Sammenlignes kurver ved skæringen på y-aksen for -10 (se nedenstående graf), ses en forsinkelse på ca. 12 uger i kognitiv svækkelse over 1,5 år.

Værd at vide

  • Donanemab er endnu et lægemiddel under udvikling, og endnu ikke godkendt som lægemiddel.

Studier

  • TRAILBLAZER-ALZ 2 studiet [B1] var et RCT studie med 1.736 deltagere med mild symptomatisk Alzheimers demens samt amyloid og tau patologi blev fulgt i 76 uger og hvor man så et mindre fald i iADRS score ved Donanemab gruppen sammenlignet med kontrolgruppen (-6,02 vs. -9,27 på en skala fra 0 til 144 for dem med amyloid + low/medium tau patologi på PET og -10,19 vs. -13,11 for den kombinerede gruppe). Det blev derfor konkluderet at Donanemab signifikant nedsætte den kognitive svækkelse. CDR-SB skalaen var sekundært outcome, og her så man for low/medium tau gruppen en ændring på 1,20 vs 1,88 og for den kombinerede gruppe (inkl. high tau) 1,72 vs. 2,42 point. Der blev set ARIA for 24% af deltagerne i Donanemab gruppen, hvoraf ca. 1/4 havde symptomer. Dette skal sammenlignes med 2,1% i kontrolgruppen, hvor ingen havde symptomer. Forskerne mener selv at der var tale om en klinisk meningfuld effekt, som de definerede som mindst 20% mindre kognitiv svækkelse.
Der blev set et mindre fald i kognitiv svækkelse ved Donenamab sammenlignet med placebo
Infograf der fortolker studiet [A2]

Referencer

A. Generelle referencer

  1. Slides brugt af Eli Lilly ved præsentation af [B1] studiet
  2. https://twitter.com/pash22/status/1681064346120536064?s=20

B. Studier

  1. Sims JR, Zimmer JA, Evans CD, et al. Donanemab in Early Symptomatic Alzheimer Disease: The TRAILBLAZER-ALZ 2 Randomized Clinical Trial. JAMA. Published online July 17, 2023. doi:10.1001/jama.2023.13239
  2. Manly JJ, Deters KD. Donanemab for Alzheimer Disease—Who Benefits and Who Is Harmed? JAMA. Published online July 17, 2023. doi:10.1001/jama.2023.11704
  3. Rabinovici GD, La Joie R. Amyloid-Targeting Monoclonal Antibodies for Alzheimer Disease. JAMA. Published online July 17, 2023. doi:10.1001/jama.2023.11703
  4. Widera EW, Brangman SA, Chin NA. Ushering in a New Era of Alzheimer Disease Therapy. JAMA. Published online July 17, 2023. doi:10.1001/jama.2023.11701

C. Medier

  1. Alzheimer’s drug donanemab helps most when taken at earliest disease stage, study finds (Nature)

Sidst opdateret 18. juli 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *