Denosumab

Denosumab er et rekombinant humant monoklonalt IgG2-antistof der er et osteoklasthæmmende middel mod osteoporose.

 • Aktivt stof: Denosumab
 • Produktnavne: Prolia, Xgeva
 • Lægemiddelgrupper: Osteoporosemedicin

Indikation

 • Svær hypercalcæmi: Denosumab 60 mg

Kontraindikationer

 • Kan kun gives til pt. med eGFR>30.

Farmakodynamik

 • Denosumab er et monoklonalt antistof rettet mod RANKL (anti-RANKL), hvilket derfor hæmmer osteoklast-aktiviteten [B1].

Bivirkninger

 • Vigtige bivirkninger er at det er let immunsupprimerende og kan give knoglenekrose og atypiske frakturer, men det er sjældent.

Seponering

 • Når man seponerer Denosumab vil frakturrisikoen vende tilbage til udgangspunktet inden for kort tid efter (under 12 måneder). Til sammenligning vil seponering af bisfosfonater give en vedvarende effekt minimum 2 år efter [B1].
 • Man skal starte et andet antiresorptivt lægemiddel op senest 6 måneder efter seponering af Denosumab, pga. risikoen for vertebrale frakturer ved seponering af Denosumab.

Værd at vide

 • Denosumab tages som en injektion hvert halve år.
 • Denosumab vil i princippet kunne anvendes ved lavt nyrefunktion, men vil ingen effekt have ved udtalt nyrefunktionsnedsættelse med nedsat knogleomsætning.

Studier

 • FREEDOM extension studiet viste at behandling med Denosumab i 10 år er associeret med vedvarende lav incidens af frakturer, lav forekomst af bivirkninger og en kontinuerlig øgning af BMD [B2].
 • Konsensus‐artiklen i European Calcified Tissues Society i 2017 konkluderer at Denosumab ikke bør seponeres uden at overveje alternativ behandling for at undgå hurtigt BMD tab og en potentiel rebound risiko for vertebrale frakturer [B3].

Referencer

A. Generelle referencer

 1. Denosumab (Promedicin)

B. Studier

 1. Barnsley, J., Buckland, G., Chan, P.E. et al. Pathophysiology and treatment of osteoporosis: challenges for clinical practice in older people. Aging Clin Exp Res 33, 759–773 (2021). https://doi.org/10.1007/s40520-021-01817-y
 2. Bone HG, Wagman RB, Brandi ML, Brown JP, Chapurlat R, Cummings SR, Czerwiński E, Fahrleitner-Pammer A, Kendler DL, Lippuner K, Reginster JY, Roux C, Malouf J, Bradley MN, Daizadeh NS, Wang A, Dakin P, Pannacciulli N, Dempster DW, Papapoulos S. 10 years of denosumab treatment in postmenopausal women with osteoporosis: results from the phase 3 randomised FREEDOM trial and open-label extension. Lancet Diabetes Endocrinol. 2017 Jul;5(7):513-523. doi: 10.1016/S2213-8587(17)30138-9. Epub 2017 May 22. PMID: 28546097.
 3. Tsourdi E, Langdahl B, Cohen-Solal M, Aubry-Rozier B, Eriksen EF, Guañabens N, Obermayer-Pietsch B, Ralston SH, Eastell R, Zillikens MC. Discontinuation of Denosumab therapy for osteoporosis: A systematic review and position statement by ECTS. Bone. 2017 Dec;105:11-17. doi: 10.1016/j.bone.2017.08.003. Epub 2017 Aug 5. PMID: 28789921.

Sidst opdateret 5. august 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *