Denosumab

Denosumab er et rekombinant humant monoklonalt IgG2-antistof der er et osteoklasthæmmende middel mod osteoporose.

  • Aktivt stof: Denosumab
  • Produktnavne: Prolia, Xgeva

Indikation

  • Svær hypercalcæmi: Denosumab 60 mg

Kontraindikationer

  • Kan kun gives til pt. med eGFR>30.

Farmakodynamik

  • Denosumab er et monoklonalt antistof rettet mod RANKL, hvilket derfor hæmmer osteoklast-aktiviteten [2].

Seponering

  • Når man seponerer Denosumab vil frakturrisikoen vende tilbage til udgangspunktet inden for kort tid efter (under 12 måneder). Til sammenligning vil seponering af bisfosfonater give en vedvarende effekt minimum 2 år efter [2].

Referencer

  1. Denosumab (Promedicin)
  2. Barnsley, J., Buckland, G., Chan, P.E. et al. Pathophysiology and treatment of osteoporosis: challenges for clinical practice in older people. Aging Clin Exp Res 33, 759–773 (2021). https://doi.org/10.1007/s40520-021-01817-y

Sidst opdateret 23. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *