NOAK-præparater

NOAK står for Non-vitamin K Orale Antiokoagulantia og er betegnelsen for peroral AK-behandling der ikke er Vitamin K antagonister (VKA). De kaldes også for DOAC.

Se i øvrigt også Antitrombotisk medicin og AK-behandling.

Se også:

 • Eliquis (Apixaban) – Direkte faktor Xa-hæmmer
 • Xarelto (Rivaroxaban) – Direkte faktor Xa-hæmmer
 • Lixiana (Edoxaban) – Direkte faktor Xa-hæmmer
 • Pradaxa (Dabigatranetexilat) – Direkte trombinhæmmer

Indikation

 • NOAK (Eliquis og Xarelto) er førstevalg til behandling af VTE (DVT og lungeemboli) (5) hvor eGFR>15, ingen mekanisk hjerteklap, ikke moderat/svær mitralstenose og ikke aktiv cancer.
 • NOAK (Eliquis, Xarelto og Lixiana) er førstevalg til forebyggelse af apopleksi ved atrieflimmer (6,7), hvor eGFR>15, ingen mekanisk hjerteklap, ikke moderat/svær mitralstenose og ikke aktiv cancer.

Præparatvalg

Som udgangspunkt er NOAK præparaterne ligeværdige. Men der er fordele og ulemper ved de forskellige præparater.

 • Apixaban (Eliquis)
 • Dabigatranetexilat (Pradaxa)
 • Edoxaban (Lixiana)
 • Rivaroxaban (Xarelto)

Prismæssigt koster det ca. 20-25 kroner pr. dag ved apopleksi profylakse ved AFLI for behandling med NOAK. Til sammenligning koster behandling med Marevan ca. 4 kroner pr. dag. For patienten vil behandling med NOAK kun koste 500 kroner ekstra pr. år.

Pradaxa har den fordel at der findes en antidot. Til gengæld er den allerede kontraindiceret med en nyrefunktion med eGFR<30. Til sammenligning gælder dette ved eGFR<15 for de andre NOAK præparater. Herudover kan Pradaxa ikke dosisdispenseres. Patentet på Pradaxa udløber til gengæld i 2023, hvorefter der kan forventes et fald i priser.

I forhold til behandling af DVT anbefales af Medicinrådet at vælge Eliquis eller Xarelto, da Lixiana og Pradaxa kræver start af behandlingen med Fragmin.

Lixiana er det nyeste præparat der først er markedsført fra juni 2016.

I forhold til Marevan har NOAK færre interaktioner og kræver ikke monitorering, men er til gengæld noget dyrere.

Forskning

Nyt registerstudie fra USA [1] finder at Eliquis er mere effektiv ved VTE (DVT + LE) sammenlignet med Xarelto, og giver lavere blødningsrisiko. Follow-up efter 3 måneder efter opstart i NOAK, fandt signifikant færre nye tilfælde af VTE og færre blødningskomplikationer ved Eliquis ift. Xarelto. Disse fund stemmer også overens med andre studier [2] [3], der også har fundet lavere blødningsrisiko ved Eliquis.

En mulig forklaring der foreslås er at den såkaldte peak-to-through ratio, dvs. forholdet mellem maksimal og minimal effekt er højere ved Xarelto, fordi der her kun tages en dosis daglig i forhold til Eliquis hvor der tages to doser daglig. Peak-to-through ratio for Eliquis er ca. 3 sammenlignet med Xarelto, hvor den er ca. 18 [4].

Studierne fortæller intet om risikoen på længere sigt og ej heller effekt i forhold til andre lidelser, herunder Atrieflimmer hvor der også gives NOAK.

Et studie [10] fra 2015 kiggede på forskellen i steady state koncentrationen når man tager et NOAK præparat hhv. én eller to gange daglig. Desuden hvad der sker ved at glemme en dosis eller tage en ekstra dosis.

Studie der kiggede på forskellen mellem at tage et NOAK præparat 1x daglig og 2x daglig, herudover at glemme enkelte doser.

Kontraindikation

 • NOAK præparater er kontraindiceret ved mekanisk hjerteklap, moderat-svær mitralinsufficiens (valvulær AFLI) og antifosfolipid syndrom [8].

Referencer

 1. Rivaroxaban vs. Apixaban: Another Observational Comparison (Jwatch)
 2. NEJM JW Gen Med Jan 15 2019
 3. JAMA 2018; 320:2221
 4. https://slideplayer.com/slide/6188693/
 5. Behandlingsvejledning inkl. lægemiddelrekommandation for behandling og sekundær profylakse efter venøs tromboemboli (Medicinrådet) 
 6. Behandlingsvejledning AK-behandling (Cardio.dk)
 7. Behandlingsvejledning for oral antikoagulationsbehandling ved non-valvulær atrieflimren
 8. Dabigatran versus Warfarin in Patients with Mechanical Heart Valves (NEJM)
 9. Carnicelli AP, Hong H, Connolly SJ, Eikelboom J, Giugliano RP, Morrow DA, Patel MR, Wallentin L, Alexander JH, Cecilia Bahit M, Benz AP, Bohula EA, Chao TF, Dyal L, Ezekowitz M, A A Fox K, Gencer B, Halperin JL, Hijazi Z, Hohnloser SH, Hua K, Hylek E, Toda Kato E, Kuder J, Lopes RD, Mahaffey KW, Oldgren J, Piccini JP, Ruff CT, Steffel J, Wojdyla D, Granger CB; COMBINE AF (A Collaboration Between Multiple Institutions to Better Investigate Non-Vitamin K Antagonist Oral Anticoagulant Use in Atrial Fibrillation) Investigators. Direct Oral Anticoagulants Versus Warfarin in Patients With Atrial Fibrillation: Patient-Level Network Meta-Analyses of Randomized Clinical Trials With Interaction Testing by Age and Sex. Circulation. 2022 Jan 25;145(4):242-255. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.121.056355. Epub 2022 Jan 5. Erratum in: Circulation. 2022 Feb 22;145(8):e640. PMID: 34985309; PMCID: PMC8800560.
 10. Vrijens B, Heidbuchel H. Non-vitamin K antagonist oral anticoagulants: considerations on once- vs. twice-daily regimens and their potential impact on medication adherence. Europace. 2015 Apr;17(4):514-23. doi: 10.1093/europace/euu311. Epub 2015 Feb 17. PMID: 25694538.

Sidst opdateret 8. juni 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *