Antihypertensiva

Antihypertensiva er blodtrykssænkende medicin. De findes i mange klasser.

ACE-hæmmere

ACE-hæmmere er førstevalg ved essentiel hypertension. Ved diabetes og hypertension bør ACE-hæmmer indgå i behandlingen.

 • Ramipril (Ramipril)
 • Enalapril (Enalapril)
 • Lisinopril (Lisinopril)
 • Trandolapril (Trandolapril)
 • Captopril (Captopril)
 • Perindopril (Perindopril)

Kombinationspræparater

 • Ranid (Ramipril + Hydrochlorthiazid)
 • Corodil Comp (Enalapril + Hydrochlorthiazid)
 • Lisinoplus (Lisinopril + Hydrochlorthiazid)

Læs mere om ACE-hæmmere.

Angiotensin II blokkere

Angiotensin II blokkere kan erstatte en ACE-hæmmer, hvis ACE-hæmmer giver langvarig hoste. ACE-hæmmer og Angiotensin II blokkere må ikke kombineres.

 • Losartan (Losartan)
 • Candesartan (Candesartancilexetil)

Kombinationspræparater

 • Losarstad Comp (Losartan + Hydrochlorthiazid)

Læs mere om Angiotensin II blokkere.

Calciumantagonister

Calciumantagonister er førstevalg ved essentiel hypertension. Ofte vælges Amlodipin som førstevalg, og ved ødemer under behandling skiftes til Lercanidipin. Amlodipin er den eneste calciumantagonist der har vist gavn i langtidsstudier.

 • Amlodipin (Amlodipin)
 • Verapamil (Verapamil)
 • Lercanidipin (Lercanidipin)
 • Felodipin (Felodipin)

Læs mere om Calciumantagonister.

Thiazider

Thiazider er førstevalg ved essentiel hypertension. Ofte er Centyl førstevalg, da HCT er associeret med risiko for hudkræft.

 • Centyl (Bendroflumethiazid + Kaliumchlorid)
 • Hydrochlorthiazid (Hydrochlorthiazid (HCT))

Kombinationspræparater

 • Ranid (Ramipril + Hydrochlorthiazid)
 • Corodil Comp (Enalapril + Hydrochlorthiazid)
 • Lisinoplus (Lisinopril + Hydrochlorthiazid)
 • Losarstad Comp (Losartan + Hydrochlorthiazid)

Læs mere om thiazider.

Betablokkere

Betablokkere anvendes når ACE-hæmmer/AT2B + Calciumantagonist + Thiazider er kombineret. Kan desuden anvendes ved samtidig iskæmisk hjertesygdom eller atrieflimmer.

 • Atenolol (Atenolol)
 • Bisoprolol (Bisoprolol)
 • Carvedilol (Carvedilol)
 • Propranolol (Propranolol)
 • Selo-Zok (Metoprolol)

Læs mere om betablokkere.

Alfablokkere

Alfablokkere anvendes når ACE-hæmmer/AT2B + Calciumantagonist + Thiazider + Betablokkere er kombineret.

 • Alfuzosin (Alfuzocin)
 • Doxazocin (Doxazocin)

Læs mere om alfablokkere.

Aldosteronantagonist/K-besparende diuretika

Aldosteronantagonister (kaldes også for Kaliumbesparende diuretika) kan anvendes når ACE-hæmmer/AT2B + Calciumantagonister + Thiazid + Betablokkere er kombineret.

 • Eplerenon (Eplerenon)
 • Spirix (Spironolacton)

Læs mere om Kaliumbesparende diuretika.

Loop-diuretika

Loop-diuretika anvendes som udgangspunkt ikke som antihypertensiva.

 • Burinex (Bumetanid)
 • Furosemid (Furosemid)

Læs mere om loop-diuretika.

Central antihypertensiva

 • Moxonat (Moxonidin)

Diverse

 • Loniten (Minoxidil)

Seponering

 • Seponer betablokker i kombination med verapamil eller diltiazem, da der er risiko for AV-blok.
 • Seponer ACE-hæmmer eller Angiotensin II blokker i kombination med kaliumbesparende diuretika, da der er risiko for hyperkaliæmi.
 • Seponer thiaziddiuretika ved hypokaliæmi, hyponatriæmi eller hypercalcæmi eller urinsyregigt.
 • Seponer ACE-hæmmer og Angiotensin II blokker ved hyperkaliæmi.

Sidst opdateret 21. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *