Case: Blodtransfusion ved akut blødning

En 25-årig mand indbringes i FAM efter at være blevet skudt i maven. Han er akut påvirket, bevidsthedssløret og har smerter. Huden er bleg og klamsvedende. Der ses frisk blødning fra skudhullerne. Pt. har ingen tidligere journal på sygehuset og der er ingen kendt blodtype. I ambulancen måles værdierne SBT 58, P 178, RF 32, T 37,0, der er anlagt to store PVK og der er givet 1,5 L isoton NaCl.

Da der er tale om akut blødning og pt. er hæmodynamisk påvirket (lavt blodtryk og høj puls), skal man overveje blodtransfusion. Man kan ikke regne med en målt Hb værdi, da denne ikke er i ligevægt ved akut blødning. Ved akut blødning kan man give balanceret blod, hvilket er SAG-M, Friskfrosset plasma og Trombocytter i forholdet 4:4:1 (på nogle hospitaler 3:3:1). Da blodtype ikke kendes kan der gives 0 RhD negativ for SAG-M og AB RhD negativ for Friskfrosset plasma.

Pt. køres direkte til explorativ laparotomi. Efter et par timer er der sikret hæmostase. Der blev fjernet et stykke tyndtarm og milten. Efterfølgende er pt. kørt til overvågningen på intensiv afdeling. Her måles værdierne BT 124/85, P 92, RF 13, T 37,5. Blodprøver viser Hb 4,7 og Trc 110. EKG viser normal sinusrytme og uden tegn til iskæmi. Blodtypen er nu bestemt til A RhD positiv. Der er nu ikke længere akut blødning og transfusionsgrænsen for denne pt. er Hb på 4,3, hvorfor der ikke er indikation til yderligere blodtransfusion.

Dagen efter vågner han op og er træt og har smerter. Der gives morfin for smerterne. Pt. har fulgt børnevaccinationsprogrammet, men er ikke vaccineret de seneste fem år. Fordi han er splenektomeret bør vaccinationsstatus for pneumokokker undersøges, og hvis utilstrækkelig bør han vaccineres med en 13-valent konjugat-pneumokokvaccine efterfulgt af en 23-valent pneumokok-vaccine.

NB: Denne case er fiktiv og har til formål at demonstrere medicinske pointer relevant for denne case til brug for læring.


Sidst opdateret 27. juni 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *