Blodtransfusion

I denne artikel opridses de generelle instruktioner vedrørende blodtransfusion, dvs. transfusion med blodkomponenter.

Se også:

Indikation

 • Ved Hb<4,3 gives 2 portioner SAG-M.
 • Ved Hb<4,7 og hjertesyg gives 2 portioner SAG-M.
 • Ved symptomer på anæmi kan gives SAG-M ved højere Hb efter individuel vurdering.
 • Ved aktiv livstruende eller ukontrollerende blødning gives balanceret blod i forholdet SAG-M:FFP:Trc 4:4:1 (nogle sygehuse er det 3:3:1). Hvis blodtype er ukendt gives 0 RhD negativ ved SAG-M eller AB RhD negativ ved FFP.
 • Ved livstruende eller ukontrollerende blødning der skyldes trombocythæmmere kan man overveje transfusion med trombocytter. Også ved høj Trc-tal (Der er mange trombocytter, men de virker ikke).
 • Ved livstruende eller ukontrollerende blødning der skyldes Marevan kan man overveje transfusion med frisk frosset plasma.
 • Ved Trc-tal < 20 gives trombocytter.

Information

 • Der skal være en gyldig BAC-test inden blodtransfusion. En BAC-test er gyldig i 4 dage.
 • Der skal måles temperatur inden blodtransfusion. Feber er ikke kontraindiceret for blodtransfusion. Der skal foreligge overvågning af pt. under blodtransfusionen, således at stigende temperatur kan føre til mistanke til transfusionsreaktion.
 • Akutblod er 0 rhesus negativ, der gives når man ikke kender blodtypen.

Værd at vide

 • En Højesteretsdom fra 2022 slog fast, at det var ikke forkert at give en Jehovas Vidner patient blod i en akut situation, hvor han ikke selv kunne give samtykke [5].
 • Ved akut pågående blødning gives balanceret blodterapi i forholdet 4:4:1. Hvis der kun forefindes type, men ikke BAC-test, må man kun transfundere med akutblod (0 Rhesus negativ). Man stiler efter at holde Hb over 5,6.
Skema for blodtyper der må gives
Kan give SAG-M tilKan få SAG-M fra
A RhD positivA RhD positiv, AB RhD positiv0 RhD positiv, 0 RhD negativ, A RhD positiv, A RhD negativ
A RhD negativA RhD positiv, A RhD negativ, AB RhD positiv, AB RhD negativ0 RhD negativ, A RhD negativ
B RhD positivB RhD positiv, AB RhD positiv0 RhD positiv, 0 RhD negativ, B RhD positiv, B RhD negativ
B RhD negativB RhD positiv, B RhD negativ, AB RhD positiv, AB RhD negativ0 RhD negativ, B RhD negativ
AB RhD positivAB RhD positivAlle typer
AB RhD negativAB RhD positiv, AB RhD negativAB RhD negativ, 0 RhD negativ, A RhD negativ, B RhD negativ
0 RhD positivAB RhD positiv, 0 RhD positiv, A RhD positiv, B RhD positiv0 RhD positiv, 0 RhD negativ
0 RhD negativAlle typer0 RhD negativ

Referencer

A. Generelle referencer

 1. Blodtransfusion (Lægehåndbogen)
 2. NKR: Indikation for transfusion med blodkomponenter (SST)
 3. BAC-test eller forligelighedstest (Lægehåndbogen)
 4. Vejledning om blodtransfusion 2015 (SST)
 5. Højesterets dom 1. februar 2022 vedr. blodtransfusion til Jehovas Vidner patient
 6. Grænser for blodtransfusion (Ugeskrift for læger)

B. Studier

 1. Villanueva C, Colomo A, Bosch A, Concepción M, Hernandez-Gea V, Aracil C, Graupera I, Poca M, Alvarez-Urturi C, Gordillo J, Guarner-Argente C, Santaló M, Muñiz E, Guarner C. Transfusion strategies for acute upper gastrointestinal bleeding. N Engl J Med. 2013 Jan 3;368(1):11-21. doi: 10.1056/NEJMoa1211801. Erratum in: N Engl J Med. 2013 Jun 13;368(24):2341. PMID: 23281973

Sidst opdateret 19. juli 2023