Tyndtlagschromatografi

Tyndtlagschromatografi (TLC) er en analyseteknik, der er meget anvendt i kemi. Man opløser noget stof i et opløsningsmiddel (eluent), der så placeres på en TLC-plade. Det samme gør man med en opløsning af et referencestof. Ved at følge de to pletters vandring på TLC-pladen, kan man identificere om kontrolstoffet er det samme eller forskelligt fra referencestoffet.

Hvis man f.eks. har valgt et teoretisk produkt som referencestof, kan man altså derved se om man har dannet produktet, fordi kontrolstoffet så skal vandre lige så langt på TLC-pladen som referenceproduktet.

Stoffernes vandring på TLC-pladen afhænger af polariteten af stofferne.

Man definerer en Rf-værdi som værende lig med plettens vandringslængde divideret med solventets vandringslængde.


Sidst opdateret 19. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *