Tuberkulose

Tuberkulose er en infektion med Mycobacterium tuberculosis. Den sætter sig oftest i lungerne, men kan også sprede sig til andre organer, f.eks. i svælget.

Tuberkulose er en anmeldelsespligtig sygdom.

Tuberkulose (Røntgen)
Tuberkulose (Røntgen)

Epidemiologi

Tuberkulose incidensen i DK
Tuberkulose incidensen i DK

Der findes ca. 9 millioner tilfælde af tuberkulose på verdensplan, hvoraf langt de fleste findes i Asien og Afrika. 1,1 millioner af disse tilfælde ses hos personer smittet med HIV. Ca. 1,5 million dør af tuberkulose verden over.

Forekomsten af tuberkulose blandt indvandrere er markant højere end hos indfødte danskere. I 2006 var forekomsten af tuberkulose over 14 gange højere hos indvandrere pr. indbygger i forhold til danskere. Der var i alt 377 tilfælde af tuberkulose i Danmark i 2006 ((EPI-nyt 49, 2007)).

Cirka 1/3 af verdens befolkning (2 milliarder) er smittet med tuberkulose. Dette har fået WHO til at kategorisere tuberkulose som en verdensomspændende katastrofe. I løbet af de næste 20 år vil yderligere 1 milliard blive smittet, 200 millioner vil blive syge og 70 millioner vil dø af tuberkulose verden over.

I Danmark har vi ikke set særlig meget tuberkuloe tilfælde i mange år. De tilfælde der ses, kan tit ses ved indvandrere der har importeret sygdommen til landet.

Ætiologi

Tuberkulose skyldes infektion med bakterien mycobacterium tuberculosis. Der dannes granulomer karakteriseret ved klassisk aktiverede makrofager. Infektionen kan give velafgrænsede knuder i lungerne med et blødt hvidt centrum, hvor kaseøs nekrose har fundet sted.

Smitte

Smitte sker ved dråbeinhalation. Raske er meget lidt modtagelig overfor smitte.

Extrapulmonær spredning af tuberkulose

Når tuberkulose spreder sig uden for lungerne kaldes det for extrapulmonær tuberkulose. Dette fører til forskellige tilstande afhængig af hvor det spreder sig til:

  • TB meningitis (spreder sig til hjernehinderne)
  • Panserskjold (spreder sig til pleura)
  • Epididymit og Salpingit (spreder sig til genitalier)
  • Pyelonefrit (spreder sig til urinveje)
  • Galoperende svindsot (spreder sig til mavetarmkanalen)
  • Spredning til peritonium
  • Pott’s disease (spondylitis, spredning til knogler)
  • Spredning til huden
  • Spredning til pharynx (svælget)

Tuberkulose i svælget viser sig ved infiltrative forandringer i svælget, der kan ulcerere. Det giver smerter ved synkning.

Forebyggelse

Tuberkulose kan forebygges med vaccine. Det er en levende svækket vaccine der inducerer et Th1 respons. Den giver ca. en 50-70% beskyttelse – især hos børn. Indikation for vaccination hos danskere er personer der skal til områder ramt af tuberkulose eller hvis man er sundhedspersonale der skal behandle personer med tuberkulose.

Selvom vaccination er en mulighed er de vigtigste forebyggende faktorer dog boligforhold, ernæringstilstand, behandling af smittede og behandling af HIV.

Diagnose

På et røntgenbillede af thorax viser tuberkulose sig oftest som et infiltrat i de øverste lungesegmenter (apikalt). Dette skyldes at bakterien er aerob og de øverste lungesegmenter er bedre ventilerede.

Prognose

Personer med HIV har større tendens til at få tuberkulose. Hvis man har tuberkulose og HIV samtidig, øger dette progressionen af HIV (viral load). Det betyder at personens immunforsvar svækkes yderligere.


Sidst opdateret 19. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *