Svangreomsorg

Svangreomsorg er sundhedsvæsenets opgaver i relation til graviditet, fødsel og barsel. Der kommunikeres her via Vandrejournal og svangerskabsjournal.

Vandrejournal og svangerskabsjournal
Vandrejournal og svangerskabsjournal

Niveauer

 • Niveau 1: Graviditet uden øget risiko
 • Niveau II: Udvidet, f.eks. tilbud til rygere, overvægtige. Kvinder med tidligere dårlig fødselsoplevelse, risiko for gestationel diabetes mv.
 • Niveau III: Involverer tværfaglig samarbejde. F.eks. Psykologiske/psykiske problemer, kronisk somatiske lidelser mv.
 • Niveau IV: Involverer samarbejde med specialiserede institutioner som f.eks. Familieambulatoriet, familieinstitutioner, særlig komplicerede problemstillinger, som f.eks. Rusmiddel, psykiske lidelser og/eller social belastning

Basistilbuddet

Basistilbuddet til den gravide er som udgangspunkt:

 • 3 konsultationer hos den praktiserende lage
 • 2 ultralydsundersogelser
 • 4-7 jordemoderkonsultationer.
 • Evt. graviditetsbesøg af sundhedsplejersken.
 • Sundhedspersonalet bør foretage en individuel vurdering og ved behov supplere med yderligere tilbud

Lægeundersøgelse 6-10 uger

 • Lægen orienterer kvinden om det videre graviditetsforløb og introducerer til sundhedsvæsenets tilbud til gravide
 • Udfylder svangerskabs- og vandrejournalen og indplacerer kvinden på svangreomsorgsniveau 1-4, og foretager den første visitation til fødested på baggrund af anamnese, undersøgelsesresultater samt kvindens/parrets ønske
 • Afklarer, om kvinden ønsker information om prænatal diagnostik og informerer herom, hvis det ønskes
 • Visiterer til obstetrisk speciallæge og andre relevante specialer ved indikation
 • Visiterer til arbejdsmedicinsk afdeling og/eller kommunens social- og sundhedsforvaltning ved indikation.
 • Motiverer og visiterer rygere til tidlig intervention
 • Helbredsundersøgelsen der omfatter: Vurdering af almentilstand, Måling af blodtryk, Urinundersøgelse for asymptomatisk bakteriuri, Urinstix for glukose og protein, Blodprøve, Vejning som baggrund for rådgivning om vægtøgning, kost og fysisk aktivitet.

Blodprøve tages til undersøgelse for:

 • Blodtype og irregulære blodtypeantistoffer
 • Screening for hepatitis B, HIV og syfilis
 • Blodprøve med henblik på Doubletest, såfremt dette ønskes.

Kvinder med øget risiko tilbydes følgende undersøgelser:

 • Undersøgelse for Klamydia • Undersøgelse for Gonoré
 • Måling af hæmoglobin, MCV og serum jern § (Afrika, Middelhavslandene, Mellemøsten, Kina, Sydøstasien)
 • D-vitamin status

Lægeundersøgelse 25 uger

 • Lægen vurderer kvindens generelle trivsel, herunder evt. familiemæssige og arbejdsmæssige belastninger
 • Støtter og styrker par- og familieforhold
 • Foretager risikoopsporing af obstetriske komplikationer
 • Helbredsundersøgelse der omfatter: Livmoderens størrelse, Den gravides almentilstand, Blodtryksmåling, Urinstix for glukose og protein, Urinundersøgelse for asymptomatisk bakteriuri, Vejning med henblik på fortsat rådgivning om vægtøgning, kost og fysisk aktivitet efter behov, Blodprøve hos kvinder med RhD negativ blodtype.

Lægeundersøgelse 32 uger

 • Lægen vurderer den gravides generelle trivsel, herunder blandt andet behov for aflastning
 • Diskuterer den gravides og hendes partners forventninger til fødsel og barselsperiode foretager risikoopsporing af obstetriske komplikationer, herunder præeklampsi, væksthæmning af fosteret og diabetes samt truende for tidlig fødsel
 • Helbredsundersøgelse der omfatter: Den gravides almentilstand, Blodtryksmåling, Urinstix for glukose og protein, Vurdering af fostervækst og hjertelyd, Vejning ved behov.

Efter fødslen

Den alment praktiserende læge tilbyder alle kvinder undersøgelse 8 uger efter fødslen.

 • Lægen vurderer moderens fysiske og psykiske tilstand efter fødslen
 • Drøfter familiens trivsel
 • Drøfter prævention
 • Vurdering af knibefunktion
 • Cervixcytologisk undersøgelse, hvis den har været udsat

Prækonceptionel rådgivning

Prækonceptionel rådgivning kan være relevant ved:

 • Rådgivning vedr. folsyretilskud fra graviditeten planlægges
 • Opfølgning på evt. manglende vaccinationer af moderen (fx MFR)
 • Ugunstige livsstilsfaktorer (alkohol, rygning, overvægt, mangelfuld kost)
 • Rusmiddelproblemer (medicin, alkohol, narkotika)
 • Ugunstige påvirkninger i arbejdsmiljøet (fx fysiske, kemiske eller biologiske påvirkninger)
 • Kroniske behandlingskrævende medicinske eller psykiatriske tilstande (hypertension, epilepsi, thyroidealidelser, diabetes, svære recidiverende depressioner, skizofreni m.m.)
 • Forekomst af genetisk betingede sygdomme i familien (f.eks. cystisk fibrose, hæmoglobinopati, Down syndrom m.m.)
 • Konsangvinitet (forhold hvor parterne er beslægtede, fx fætterkusineægteskaber)

Antenatal rhesusprofylakse

15% af gravide er RhD neg. Heraf bærer 60% et foster med RhD pos. blodtype. Dvs. risiko for immunisering på baggrund af føtomaternelle blødning, hvor føtale erytrocytter passerer placenta til den maternelle cirkulation. Ved eksponering af de fremmede føtale rhesusantigener for kvindens immunforsvar, risiko for immunrespons med antistofdannelse mod rhesusantigenet. Sjældent problemer under første graviditet, men ved ny graviditet med RhD-positivt foster kan der forekomme en kraftig immunrespons.

Alle ikke-immuniserede RhD negative kvinder tilbydes blodprøve til screening for irregulære antistoffer og bestemmelse af fosterets RhD type i uge 25 hos praktiserende læge.

Sundhedsfremme, forebyggelse og risikoopsporing

Det er en del af svangreomsorgen at sundhedsfremme, forebygge og risikoopspore.

Cirka 30% af alle kvinder i den fødedygtige alder er overvægtig (BMI>25), og en tredjedel heraf er svært overvægtige (BMI>30)[1]. Overvægt under graviditeten giver øget risiko for:

 • Præeklampsi
 • Gestationel diabetes (GDM)
 • Gestationel hypertension
 • Abort og intrauterin fosterdød
 • Medfødte misdannelser
 • Fødselskomplikationer (sectio, igangsætning, skulderdystoci, infektion og blødning hos mor)

Vægtøgning under graviditen kan ske ved følgende tommelfingerregel[1]:

 • Undervægtig (BMI < 18,5) 13-18 kg
 • Normalvægtig (BMI 18,5-24,9) 10-15 kg
 • Overvægtig (BMI 25-29,9) 8-10 kg
 • Svært overvægtig (BMI ≥ 30) 6-9 kg

Motion under graviditeten kan følgende anbefales[1]:

 • 30 min dagligt af moderat intensitet – mere hvis disponeret for GDM eller præeklampsi
 • Konditionstræning op til niveau før graviditet – obs. tidligere abort
 • Siddende styrketræning og bækkenbundstræning
 • Undgå dykning, tunge løft og risiko for hårde stød mod maven

Referencer

 1. Graviditetsundersøgelse i almen praksis (CU-M8)
 2. Anbefalinger for svangreomsorgen 2013
 3. Råd om mad og motion når du er gravid (SST)
 4. Sunde vaner før, under og efter graviditeten (SST)
 5. Risikovurdering og fosterdiagnostik (SST)
 6. Fødeplanen i Region Syddanmark
 7. Graviditet og rygning (SST)
 8. Gravidmedjob.dk

Sidst opdateret 19. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *